Att lära sig hur man lär sig

Framgångspillret, May 6, 2021

I början av våra liv spenderar vi väldigt mycket tid i skolan. Vi lär oss mycket, men långt ifrån allt. Dessutom är det också mycket livskunskap som vi inte lär oss. Kritiskt tänkande, att hantera pengar, företagande, tidshantering och hur vi tar hand om vår personlig hälsa är bara några få. En annan förmåga som skolan inte heller lägger tillräcklig med tid på är hur man lär sig.

Detta är otroligt synd, för idag finns det många mentala verktyg och tekniker som man kan använda sig av för att lära sig snabbare, bättre och minnas längre.

1. Att förstå hur din hjärna fungerar

I kursen Learning How to Learn på lärningsplattformen Coursera beskriver bland annat Barbara Oakley om att hjärnan har två olika tillstånden, det "fokuserade" och det "diffusa" tillståndet. Där det fokuserade tillståndet innebär att du bibehåller ditt fokus på en specifik uppgift såsom att läsa en bok eller att lösa en matteuppgift. Medan i det diffusa tillståndet så tillåter du ditt sinne att vandra mer fritt, vilket också tillåter din hjärna att göra nya kopplingar. Det diffusa tillståndet är exempelvis det som du kan uppleva när du plöstligt kommer på lösningen på en uppgift efter att du har tagit paus.

För att tillåta hjärnan att göra nya kopplingar och kunna behärska ett nytt ämne är också sömnen väldigt viktigt. Det är först under sömnen som vår hjärna får chansen att bearbeta det som vi har gjort eller lärt oss under dagen, avlägsna de gifter som bildats och skapa nya kopplingar och minnen.

Ett annat koncept som tas upp i kursen Learning How to Learn är något som kallas Chunking som innebär att att du delar upp det du vill lära dig i olika delar. Målet är sedan att lära sig alla små delar så att de tillsammans bildar ett mer komplett pussel och skapar en bredare förståelse.

Ytterligare ett koncept som är väldigt viktigt när man lär sig är att man måste akta sig för illusion av kompetens. När vi försöker lära oss något kan det ofta kännas som vi har bemästrat och lärt oss ett nytt ämne, men sanning kan ibland vara den motsatta. Det kanske vanligaste exemplet är när man börjar att se på lösning till problemet och tänka att man själv skulle ha kommit fram till den lösningen om man själv löste problemet. Det samma kan inträffa om man använder tekniker såsom markering och understrykning vilket också kan leda till en illusion av lärande. För att sammanfatta det med ett citat från Stephen Hawkings; den största kunskapens fiende är inte okunnigheten, utan kunskapens illusion.

2. Ändra ditt inlärningssätt

Idag finns det otroligt många sätt att lära sig ett nytt ämne; böcker, onlinekurser, poddar, bloggar, föreläsningar, hemsidor, mobilappar, youtube, studiegrupper och mycket annat. Alla dessa lärningssättet har olika lärningsstil och kan delas in inom någon eller flera av kategorierna visuell, ljud, tal och fysiskt osv.

Det finns alltså många olika lärningsstilar och flera olika sätt som man kan lära sig på. För att få en ide vad som kan passa dig bra kan du göra ett VARK test.

Man bör dock påpeka att det inte finns någon optimal inlärningsstil. Det viktiga är att använda sig av en stratergi som maximerar din inlärning. Detta kan vara kombinera olika lärningsstilar, och använda sig av flera tekniker som backas av vetenskap såsom att dela upp dina studietillfällen över tiden, att testa dig själv och att uppleva ämnet på flera sätt så att du kan skapa starkare kopplingar.

Några andra tekniker som man kan använda sig av när man studerar är pomodoro-tekniken som du säkert känner till, sedan även chunking och feynman-tekniken. Det bästa tipset om man vill lära sig något nytt är däremot bara att göra det. För sanning är att prokrastinering ofta är kan vara den största fiende när det är dags att studera och den kan ofta komma i vägen när det dags för att lära sig. Så bara gör det!

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!