Borde du lyssna på musik när du arbetar?

Framgångspillret, May 2, 2021

Att lyssna på musik när man arbetar eller studerar är något som många av oss gör. Studier har dessutom visat att musik kan förbättra uthållighetsförmågan när man springer, men vilka effekter kan du tänkas få genom att lyssna på musik?

Fördelar med musik

Det fanns tidigare något som kallades för Mozart-effekten som kom från en studie som visade att genom att lyssna på Mozarts symfonier kunde personen bli smartare. Däremot efter att flera andra studier har utförts samma studie har detta visat sig vara falskt. Mozarts symfonier kan alltså inte göra dig smartare, men däremot finns det vissa tecken som tyder på att genom att lyssna på klassisk musik innan du utför en mental aktivitet kan det förbättra en persons rumsliga resonemang.

Musik kan dessutom vara lugnande och motiverande och kan därför fungera som ett bra hjälpmedel för att få en person i ett gått humör, som kan göra att man kan fokusera en längre tid på uppgiften. I vissa fall har man även hittat tecken på att att musik kan förbättra förmågan att minnas, däremot beror detta troligtvis mer på den positiva känslan musik skapar som indirekt kan öka minnesbildningen.

Nackdelar med musik

Trots att det finns fördelar med att lyssna på musik, så finns det också flera tecken som tyder på att det faktiskt kan vara mer distraherade än gynnande. Personer som lyssnar på musik samtidigt som de läser eller skriver tenderar att vara mindre effektiva och har efter arbetet tagit in mindre information. Hög eller upprörande musik kan även ha negativa effekter på läsförståelsen och på humöret, vilket gör det svårare att fokusera.

Apropå fördelen med att musik skulle kunna förbättra minnesbildningen finns det även en del som tyder på att du måste lyssna på samma musik igen för att kunna hämta information från hjärnan, vilket beror på att hjärnan tidigare gjort en koppling mellan musiken och informationen.

Så vad skall man göra?

Borde man lyssna på musik när man arbetar eller studerar. Jag tror att detta är något som är väldigt individuellt och något som man själv får avgöra. Om du enkelt blir distraherad kanske musik är något som du bör undvika när du vill fokusera, däremot du själv känner att musik gör det lättare och underlättar för dig bör du självklart använda det. Vi är alla olika och jag tycker därför att alla får göra sin egen bedömning.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!