Vad är motivation och hur blir man motiverad?

Framgångspillret, March 22, 2021

Motivation definieras som "det psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar." Och jag skulle att detta är en bra förklaring, när vi exempelvis är motiverade till att förbättra vår hälsa kommer vi har en större drivkraft till att gå till gymmet, men det finns också de fallen där vi exempelvis är motiverad att gå till arbetet eftersom vi vet att vi då kommer få lön. Man brukar säga att det finns två typer av motivation, inre- och yttre motivation.

Inre motivation

Inre motivation kan vara egna behov, intressen och det är ofta sammanhängande till våra värderingar. Den inre motivationen är till stor del länkad till vår hjärnas belöningssystem, och därav har vi en drivkraft att genomföra uppgiften för den njutningen som vi kommer få under och efter uppgiften. Saker som hade kunnat öka den inre motivationen är kompetens, alltså att vi känner att vi är bra på det vi gör och att vi är stolta över det. Men också saker såsom utveckling, mening och tillhörighet. Vi fortsätter att utvecklas och klara av nya utmaningar, samtidigt som vi också har en vilja att utvecklas. Samt att vi känner att det finns en meningsfullhet i det vi gör.

Yttre motivation

Den yttre motivation handlar mer om att man får en yttre belöning när man lyckas med något. Detta kan exempelvis vara att man pluggar för att få bättre betyg eller att man går till jobbet för att få en lön. Yttre motivation skapas alltså av drivkraften att få någon form av yttre belöning, såsom betyg eller lön.

Hur blir man motiverad?

Motivation är något som kommer och går, och det innebär också att vi kanske inte alltid kommer vara fullt motiverade. Vi kommer då och då ha våra dåliga dagar, där det kan vara svårt att hitta motivationen. Om vi däremot redan uppfört uppgiften tillräckligt länge kanske det inte är något problem, eftersom vi redan utvecklat en mycket stark vana att exempelvis gå till gymmet. För att även om vi inte är motiverade att gå till gymmet så gör det vi ändå, för det är en del av den personen vi är.

När det gäller att skapa motivation så är ett bra sätt att göra det genom att reflekterar över dina egna framsteg, vilket kommer göra att du uppmuntras av att det du gör faktiskt leder till något och att det ger resultat. Du känner att ditt arbete rör sig i rätt riktning, att det funkar, vilket skapar en trygghet och en vilja att fortsätta. Detta tycker jag också är en av de största anledningarna till varför jag tycker att alla borde mäta sina resultat, reflektera över sina framsteg och kanske skriva en dagbok. För när motivationen minskar kan det ge oss något att se tillbaka på och skapa ny energi för att fortsätta.

Något som jag själv rekommenderar för att kunna bibehålla motivation för att ta oss mot våra mål under en längre tid är:

  1. skapa meningsfullhet och en tydlig vision, vart vill du?
  2. tydliga mål, vad innefattas i din vision?
  3. mäta resultat och positiv återkoppling
  4. skapa en känsla av framsteg genom tydlig delmål

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!