Vad är motivation och hur blir man motiverad?

Framgångspillret, March 22, 2021

Enligt Wikipedia så är motivation "det psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar." Och jag skulle att detta är en bra förklaring, exempelvis om vi är motiverade till att förbättra vår hälsa kommer vi har en större drivkraft till att gå till gymmet, men det kan också vara är att vi är motiverade att gå till arbetet eftersom vi vet att vi då kommer få lön. Man brukar säga att det finns två typer av motivation, inre och yttre motivation.

Inre motivation

Inre motivation kan vara egna behov, intressen och det är ofta sammanhängande med sådant som värderingar. Den inre motivation är ofta väldigt mycket länkad till vår hjärnas belöningsystem, och därav har vi en drivkraft att genomföra uppgiften för den njutningen som vi kommer få under eller efter uppgiften. Saker som hade kunnat öka den inre motivationen är kompetens, alltså att vi känner att vi är bra på det vi gör och vi är stolta över det, sen också saker såsom utveckling, mening och tillhörighet. Vi fortsätter att utvecklas och klara av nya utmaningar, samtidigt som vi också har en vilja att utvecklas. Samt att vi känner att det finns en meningfullhet i det vi gör.

Yttre motivation

Den yttre motivation handlar mer om att man får en belöning när man lyckas med något. Detta kan exempelvis vara att man pluggar för att få bättre betyg eller att man arbetar för att få en lön. Yttre motivation skapas alltså av drivkraften att få någon form av yttre belöning.

Hur blir man motiverad?

Motivation är något som kommer och går, och det innebär därmed också att vi kanske inte alltid kommer vara fullt motiverade. Vi kommer då och då ha våra dåliga dagar, där det kan vara svårt att hitta motivation. Om vi däremot redan uppfört uppgiften tillräckligt länge kanske det inte är något problem, eftersom vi redan utvecklat en mycket stark vana till att gå till gymmet. Även om vi kanske inte är motiverade går vi till gymmet ändå eftersom det är det vi gör.

När det gäller att skapa motivation så är ett bra sätt att göra det genom att reflekterar över dina egna framsteg, vilket kommer göra att du uppmuntras av att det du gör faktiskt leder till något, det ger ett resultat. Du känner att ditt arbete rör sig i rätt riktning, att det funkar, vilket skapar en trygghet och vilja att fortsätta. Detta tycker jag också är en av de största anledningarna till varför jag tycker att alla borde mäta sina resultat, reflektera över sina framsteg och kanske skriva en dagbok. För när motivation minskar kan det ge oss något att se tillbaka på och skapa ny energi för att fortsätta.

Något som jag själv rekommenderar för att kunna bibehålla motivation för att ta oss mot våra mål under en längre tid är:

  1. skapa meningsfullhet och en tydlig vision, vart vill du?
  2. tydliga mål, vad innefattas i din vision?
  3. mäta resultat och positiv återkoppling
  4. skapa en känsla av framsteg genom tydlig delmål

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!