Vad är motivation och hur blir man motiverad?

Framgångspillret, 2022 suoidnemánnu 19

Motivation är en viktig del inom personlig utveckling. Den ger oss drivkraften att utföra de aktiviteter och handlingar som tar oss framåt i livet.

Vi kommer däremot inte alltid vara motiverade, trots att vi ibland vet att vi borde göra något. För att kunna hantera sådan situationer kan det hjälpa förstå vad motivation faktiskt är och hur du kan motivera dig själv.

Vad är motivation?

Motivation definieras som "det psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar." Motivation ger oss därmed drivkraften att utföra olika aktiviteter och handlingar.

Motivation kan delas i i två olika delar, inre- och yttre motivation, och det beror på vilket typ av drivkraft vi har för att utföra aktiviteten. Inre motivation kommer inifrån, medan yttre motivation kommer från externa faktorer.

Om du exempelvis vill springa för att du tycker om känslan av att springa och vara utomhus, är det en inre motivation. Medan om du vill springa för att du har fått höra att det hjälper dig att gå ner i vikt, är det yttre motivation.

För att du bättre ska få stå skillnaden mellan inre- och yttre motivation går vi igenom de två begreppen mer nedan.

Inre motivation

När vi har inre motivation har vi en drivkraft att utföra en aktivitet på grund av den njutning som aktiviteten kommer att bidra till. Inre motivation kan vara kopplat till dina egna behov, intressen och det är sammanlänkat till dina värderingar.

Den inre motivationen är även länkad till din hjärnas belöningssystem, och därav har du en drivkraft att genomföra uppgiften för den njutningen som vi kommer få under och efter uppgiften.

Det finns många saker som kan öka den inre motivationen. Exempelvis kan en känsla av kompetens bidra till inre motivation eftersom vi känner att vi är bra på det vi gör och att vi är stolta över det.

Inre motivation kan också ha sitt ursprung från känslor av utveckling, mening och tillhörighet. Vi kan känna oss motiverade när vi utvecklas och klarar av nya utmaningar, vilket kan få oss att fortsätta kämpa.

Yttre motivation

När vi får yttre motivation så beror det på någon slag av yttre belöning. Det kan vara en lönen som du får från ditt arbetet, betyg i skolan eller av något annat.

Ibland kan yttre belöningar vara ett effektivt sätt att motivera oss att utföra olika uppgifter, men vissa forskare menar också att yttre belöningar kan ha en motsatt effekt. Det beror på att de inre drivkrafterna som vi har urholkas och försvagas av yttre belöningar, och detta kan få den enskilda individen att uppleva att det vi gör inte är något som vi valt själva.

Vi känner helt enkelt att vi inte utför aktiviteten för vår egen skull, utan för någon annan och det är anledningen till varför vi behöver få en yttre belöning. Detta är också anledningen till varför det kan vara dåligt att belöna barn efter att de har städat sin rum.

I skolan kan yttre motivation såsom betyg också ha en negativ effekt på vår inlärning eftersom vi inte pluggar för att lära oss, utan vi pluggar för att få bra betyg. Det är ett svårt problem, och än så länge verkar inte skolvärlden ha en bra lösning på det.

Hur kan man bli mer motiverad?

Det är omöjligt att vara motiverad hela tiden, men det finns fortfarande saker som man kan göra för att bli mer motiverad. Saker som kan skapa motivation är att reflektera över sina egna framsteg, ha tydliga mål, skapa meningsfullhet och ha en tydlig vision med sitt liv.

1. Reflektera över dina egna framsteg

Ett sätt att skapa motivation är att reflekterar över sina egna framsteg. Det innebär att du tar dig tid att tänka på hur långt du har kommit och vad du har uppnått.

Att reflektera över sina framsteg kan vara ett mycket effektivt sätt att motivera dig själv, eftersom du känner att du rör sig i rätt riktning, att det funkar, vilket skapar en trygghet och en vilja att fortsätta.

Detta tycker jag också är en av de största anledningarna till varför jag tycker att alla borde mäta sina resultat, reflektera över sina framsteg och kanske skriva en dagbok. Du kan senare använda detta som ett verktyg och något att se tillbaka på för att skapa ny energi och motivation senare.

2. Ha tydliga mål

Ett annat sätt att skapa motivation är att ha tydliga mål. Att ha ett mål är mycket viktigt, för det gör att du vet vart du ska rikta din energi och din tid på.

Utan mål kan det bli svårare att fokusera och man riskerar att göra många saker som kanske inte är helt nödvändiga. Att skapa tydliga mål kan hjälpa dig att prioritera rätt saker, och därför är det också ett viktigt verktyg för motivation.

När du sätter mål är det även viktigt att sätta mål som du faktiskt bryr dig om, eftersom det annars kan bli mycket svårt för dig att motivera dig själv att arbeta mot målet.

3. Fira dina framsteg

Ett annat bra sätt att skapa motivation är att fira dina framsteg, genom att ge dig någon typ av belöning när du har uppnått något.

Det hjälper dig först och främst att se att du faktiskt gör framsteg mot dina mål, vilket kommer öka motivation. Detta är viktigt eftersom vi ibland kan känna att vi inte rör oss framåt, trots allt arbete vi lägger ner.

Det är också viktigt för motivationen eftersom det hjälper dig att se fram emot något, och det är alltid bra att ha något att se fram emot.

4. Hitta förebilder som motiverar dig

Det kan också hjälpa att hitta förebilder som har gjort samma resa som du gör, och som kan motivera dig genom att visa att det går att nå dina mål.

Många förebilder akn vara väldigt inspirerande och de kan ge oss en bra inblick i vad som faktiskt är möjligt. Det är också en bra källa till motivation när vi försöker följa deras exempel.

Går det att alltid vara motiverad?

Även om man försöker så är det väldigt svårt att vara motiverad hela tiden. Motivation är snarare något som kommer och går och den är starkare och svagare under olika dagar.

Ibland kan vi ha en dålig dag och nästintill hela sakna motivation att göra det som vi borde göra, och det är helt normalt.

För dessa stunder när man saknar motivationen kan det vara extra viktigt att pusha oss själva lite extra och ha självdisciplin. Det kommer inte alltid vara enkelt, men något som är positivt är att vi med tiden kommer att bygga upp en starkare vana vilket kan göra det enklare att utföra aktiviteten.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!