Hälsa

Lär dig mer om de tre benen inom hälsa; sömn, träning och kost. Få tips och tricks hur du kan skapa en mer hälsosam livsstil.

Innehåll


Del 1.
Sömn
Del 2.
Träning
Del 3.
Kost

Hälsans tre pelare

Enligt mig finns det tre ben för att kunna bibehålla en bra hälsa och för att kunna må bra. Dessa tre är kost, rörelse och sömn. I detta avsnittet kommer jag gräva djupare inom de här tre områden och min förhoppning är att du efter läsningen kommer ha en bättre förståelse om varför de är så viktiga. Få att underlätta har jag också delat upp dem i tre olika kapital, så att du lättare skall kunna välja vad du vill fördjupa dig inom. Jag kommer också dela med mig av några av mina bokfavoriter inom vardera område om du vill lära dig ännu mera. Hoppas du kommer uppskatta läsningen!