träning utomhus

Träning och rörelse

Rörelse kan göra otroligt mycket för kroppen och faktum är att din kropp är byggd för rörelse. Detta ser man bland annat om man ser tillbaka till våra förfäder och deras rörelsemönster. Våra förfäder som var jägare och samlare vandrade och rörde sig långa sträckor varje dag. Detta var de tvungna till för att införskaffa föda och kunna överleva. På så sätt har vår kropp med evolutionen för att förespråka rörelse.

Vad är fördelarna med att röra på sig?

När vi rör oss händer mycket i kroppen, såväl som fysiska som mentala effekter. De fysiska delarna är förmodligen väldigt självklara för många såsom ökad styrka, uthållighet m.m. när man genomför en fysisk aktivitet. Men det finns även flera mentala effekter för att genomföra fysisk aktivitet såsom ett förbättrat minne, att du lär dig saker lättare, blir bättre på att lösa problem, får en ökad koncentrationsförmåga och att du kan uppleva dig själv som piggare. Och jag tycker att de är dessa delarna vi bör fokusera på när vi rör på oss, vi rör oss inte bara för se vältränade ut också för att kunna fungera maximalt mentalt och kunna vara mer produktiva och få mer saker gjort. Tänk på det nästa gång som du skall arbeta med en uppgift, kanske är det bra att börja med en promenad?

Idag är dock vår livsstil allt mer stillasittande, vilket gör att det blir svårt att få ta del av många av dessa positiva effekter, men jag rekommenderar dig att ta alla tillfällen i akt att försöka röra på dig mer. Man har bland annat även sett att långvarigt stillasittande ökar risken för flera sjukdomar och detta är även om du tränar flera gånger i veckan, det är därför viktigt att du ser till att även få in vardagsrörelsen om du sitter mycket. Ta fler kort rörelsepauser, både för din hälsa och för din mentala kapacitet.

Hur mycket bör man röra på sig? Enligt svenska myndigheters rekommendation till vuxna bör alla individer vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter per dag, där intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Jag tycker dock att man bör försöka vara så aktiv man bara kan varje dag för att ta del av de positiva effekterna så mycket som möjligt.

Vad händer om vi rör oss för lite?

Om vi rör på oss för lite ökar risken för många olika sjukdomar och andra besvär. Den mest tydliga negativa effekten som man ofta ser hos personer som rör sig för lite är övervikt och bukfetma. Men inaktiviteten har också andra nackdelar såsom ökad risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, samt så har det också visats sig att inaktiviteten kan förkorta ditt liv. Dessutom finns det också en ökad risk för flera andra sjukdomar och besvär.

Så vad kan vi göra? Om vi inte känner att vi har tillräckligt mycket tid att röra på oss under dagen är vardagsmotionen den viktigaste. Detta kan exempelvis vara; att man tar trapporna i stället för hissen, man försöker stå i stället för sitta på arbetet, parkerar längre bort för att få några extra steg samt försöker få in så mycket träning och rörelse i vardagen som möjligt.