Så lär du dig snabbare med Feynmantekniken

Framgångspillret, March 3, 2021

"If you want to understand something well, try to explain it simply". Richard Feynman är en av de främsta fysikerna genom tiderna och är framförallt känd för sitt arbete inom kvantelektrodynamik, som beskriver hur ljus interagerar med materia och hur laddade partiklar interagerar med varandra. Men han är också mycket känd för sina föreläsningar och sitt sätt att lära ut. Året 1965 delade även Feynman Nobelpris i fysik tillsammans med Shinichiro Tomonaga och Julian Schwinger, och han var även en av dem som medverkade i Manhattanprojektet med framtagningen av den första atombomben... Men nu tills hans sätt att lära ut.

Vad är Feynman tekniken för något?

Tekniken förklaras bland annat i hans biografi i boken "Genius: The Life and Science of Richard Feynman", och beskrivs som en teknik där en person kan lära och förvärva ny kunskap på ett snabbt och effektivt sätt. Tekniken bygger till stor del på det som kallas aktivt lärande och active recall som innebär att man för in en eller flera praktiska element i inlärningen. I Feynmanteknikens fall så bygger den främst på den princip att man lär sig bäst genom att förklara för någon annan, och därav citatet i början “If you want to understand something well, try to explain it simply”, vilket inte hade kunnat vara mer sant. Om du vill förstå något bra, behöver du kunna förklara det på ett enkelt sätt.

Feynmantekniken kan utföras på två sätt, antingen så förklarar du för en vän om det du nyss läst eller lärt dig där du använder dina egna ord. Du skall alltså inte läsa efter en text, utan din förklaring skall endast grundas utefter du har förstått konceptet. Alternativt, om du skulle vara ensam så kan du också skriva ner det som du nyss lärt dig på papper eller i ett textdokument på datorn, där du förklarar konceptet med dina egna ord. Försök dessutom att förklara det så detaljerat som möjligt. För att dyka lite djupare i tekniken så är den uppdelad i följande steg.

Steg 1.

Skriv ner det konceptet som du just nu studerar längst upp på ett papper, om du exempelvis vill studerar på citronsyracykeln skriver du det högst upp på pappret.

Steg 2.

Skriv och förklara sedan konceptet med dina egna ord där du även försöker använda så enkla ord som möjligt. Försök förklara det som du hade gjort om du pratade med någon som inte visste något om det aktuella ämnet som du försöker förklara.

Steg 3.

Tredje steget är att granska det du skrev och identifiera de delar som du inte förklarade eller kunde helt och hållet. Fråga dig själv vilka delar kan du förbättra. I detta steget är det även en bra idé att bredda dina kunskaper och lära dig lite ytterligare om konceptet du studerar.

Steg 4.

Efter att du har identiferat de delarna som du behöver förbättra och har läst på mer om ämnet för att bredda dina kunskaper är det sedan dags att förbättra din föklaring. Gör om Steg 2 igen och försökt nu att förklara det med ett ännu bättre och gärna också med ett enklare språk om möjligt. Använd gärna metaforer eller analogier i dina förklaringar. Testa också att förklara för en vän för att se ifall de förstår. Om du känner att du ännu inte förstått hela konceptet kan du också gå igenom de fyra stegen igen till du känner att du fått en bättre förståelse.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!