vanor

SMART-modellen, så sätter du smarta mål

Vi vet att mål är viktiga att ha på grund av flera anledningar, de ger oss bland annat en riktning och ett starkt varför som är väldigt viktigt att ha, men hur sätter man upp målet från början? Smart är en modell för att sätta upp mål för projekt, försäljning såväl som personlig utveckling. Bokstäverna i SMART-modellen står för:

 • Specific – a specific area to be improvement.
 • Measurable – quantify or at least suggest an indicator of progress.
 • Assignable – specify who will do it.
 • Realistic – state what results can realistically be achieved, given available resources.
 • Time-related – specify when the result(s) can be achieved.

Hur du kan använda SMART modellen?

Hur kan man använda smart-modellen för att sätta mål. Det är något som vi går igenom här nedan. För varje steg i modellen tar vi också upp relevant frågor som man bör ställa sig själv i varje steg.

1. Specific

Ditt mål skall vara specifik, tydligt och konkret så att du skall veta vad du bör fokusera på och varför. Under detta steget bör du ställa dig själv frågor såsom:

 • • Vad vill jag åstadkomma?
 • • Varför är mitt mål viktigt?
 • • Vilka resurser och begränsningar är involverade?

2. Measurable

Det är viktigt att ditt mål skall kunna vara mätbart så att du följa dina framsteg och bibehålla motivationen. Genom att mäta dina framsteg håller du dig fokuserad och det gör dig exalterad när du ser att du närmar dig ditt mål. I detta steget kan det vara bra att ställa sig frågor som:

 • • Hur många?
 • • Hur mycket?
 • • När skall målet vara uppfyllt?

3. Achiveable

Det är bra att sätta höga mål men ditt mål måste också vara nåbart. Ett mål bör tänja på dina gränser och utmana dig men målet skall ändå vara möjligt. Detta steget är också mycket kopplat till vilken tidsram du har på målet. Om du har en lång tidsplan kommer mer vara möjligt jämfört med om du hade haft en kortare tidsplan. Var även försiktig med att sätta upp mål som du själv inte har någon kontroll över, detta kan vara mål som att "Jag skall få en befodran". Under detta steget kan det vara bra att ställa sig själv frågor som:

 • • Hur kan jag uppnå detta målet?
 • • Hur realistiskt är målet, baserat på mina nuvarande begränsningar?

4. Relevant

Detta steg är till för att påvisa att ditt mål verkligen betyder något för dig, och att det också överensstämmer med dina andra mål. Om ett mål skall vara relevant för dig skall du kunna svara ja på följande frågor:

 • • Är det värt det?
 • • Är det rätt tid?
 • • Är jag rätt person att nå detta målet?

5. Time-related

De flesta målen behöver ett slutdatum, med en deadline att fokusera på och arbeta mot. Detta steget är till för att hjälpa dig när du skall vara klar med målet och vad du behöver göra för att nå dig dit. Det kan också hjälpa dig att dela upp ditt mål i flera mindre delmål så att du får en bättre överblick. I detta steget bör du ställa dig själv följande frågor:

 • • När?
 • • Vad kan jag göra 6 månader från nu?
 • • Vad kan jag göra 1 månad från nu?
 • • Vad kan jag göra idag?

Fördelar och nackdelar

SMART kan vara en bra modell att sätta upp mål och kan ge mycket klarheter och motivation. Det kan också hjälpa dig att klarare definera ditt mål som du själv vet vad du satsar efter. Modellen är dessutom mycket enkel att använda vilken är en stor fördel. Nackdelen med SMART är däremot att det inte passar för alla mål, speciellt väldigt långsiktiga såsom att man vill bygga upp olika bra vanor eller liknande. Vissa hävdar dessutom att modellen har dålig flexibilitet vilket ofta är väldigt viktigt, det är inte sällan som man definerar och gör om sina mål under tidens gång.