Vad är Timeboxing?
Kort sammanfatttat så är timeboxing en tidsplanerings metod som kan hjälpa dig att öka din produktivitet där du allokerar ett fast tidsspann av tid för en aktivitet i förväg, du genomför sedan aktiviteten inom det tidsspannet. Du slutar alltså arbeta med aktiviten när tiden är slut, och därefter sedan du om du har nått dina planerade mål.

Hur gör man?

Vid timeboxing fördelar du tidsperioder på olika uppgifter för att sätta en strikt gräns för de aktiviteter som du fruktar annars skulle ta bort för mycket av din tid. På så sätt bestämmer du själv i förväg hur mycket tid du kommer lägga ner på varje uppgift. För timeboxing så kallas dess tidsperioder för timeboxes, och de kan variera mycket i längd, vissa perioder kan vara så lite som 15 minuter för små aktiviter upp till flera månader om det är ett mycket stort projekt. Tanken med en timebox är att den skall ge en specifik deadline med mål relaterade till den, men beroende på vad du gör kan den även vara relaterad till leveranser, en budget och milstolpar.

Vid slutet av varje timebox, avgör du om du har utfört uppgiften, och bedömer om du lyckades nå ditt mål, helt eller delvis. Till exempel, om du vill städa upp ditt arbetesyta och inte vill spendera en hel dag på detta kan du allokera en timebox för det på 30 minuter och därefter sluta direkt efter tiden har gott oavsett om du lyckades städa allt eller inte.


Timeboxing brukar oftast innefatta följande steg:
  • 1. Hitta lämpliga uppgifter
  • 2. Definera dina mål
  • 3. Sätt tiden
  • 4. Arbeta och utvärdera ditt resultat

Nedan ses en bild om hur det hade kunnat se ut i Google Calender.Vad är fördelarna?

Att fördela upp dina uppgifter i timeboxes kan ha flera fördelar till din arbetsrutin, några av fördelarna är:

  • • Du kommer också göra de uppgifterna som är 'för korta' genom att planera inom dem.
  • • Du kommer sluta att vara en perfektionist.
  • • Det kan öka din motivation och du kommer hålla ett bättre fokus.
  • • Det kan skapa en bättre balans eftersom du själv bestämer helt hur mycket tid du skall lägga på varje uppgift.

Några andra tips för timeboxing:


Använd dig av en app

För att planera min tid så gillar jag själv att använda mig av Google Calender, men andra alternativ finns också såsom Trello och Clockify. Trello är ett projekthanteringsverktyg och Clockify är en tidsmätningsapp.

Planera in pauser

För att man skall kunna prestera på topp är det även viktigt att låta hjärnan och kroppen vila i mellanåt, så kom ihåg att planera i pauser för att kunna vara så effektiv som möjligt. Exempelvis om du planerar in 50 minuter av produktivt arbete kan det vara en bra idé att ta en 10-minuters paus efter det.

Gör tiden visuell

Tid kan ofta kännas abstrakt, men genom att ha en timer som du kan hålla ett öga på då och då påminner det dig om att du måste begränsa tiden för ditt arbete till en fördefinierad timebox.