Självkänsla och självförtroende - vad är skillnaden?

Framgångspillret, 28 mars 2022

Självkänsla och självförtroende är två begrepp som beskriver hur man uppfattar sig själv. Det är båda viktiga i vårt liv och man borde försöka utveckla ett bra självförtroende, såväl som en bra självkänsla.

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är att självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Medan självförtroende handlar om hur du presterar och att du vet hur bra du på något.

Vad är självkänsla?

Självkänsla handlar om hur du känner och tänker om dig själv. Om vi har en stark självkänsla vet vi att vi är värdefull precis som vi är. Medan om vi har en svag självkänsla så kan det leda till att man bryr sig mer om vad andras åsikter, eller att man ställer alldeles för höga krav på sig själv.

Självkänslan kan vara olika stark i olika situationer, eller starkare eller svagare i olika perioder i vårt liv. Det beror på att självkänslan kan påverkan av olika yttre faktorer. Ett exempel på något som kan påverka vår självkänsla negativt är om vi hade förlorat jobbet.

Det blir lättare att ha en stark självkänsla om vi själva känner att vi bestämmer och kan påverka vårt egna liv. För att ha en stark självkänsla måste vi vara i kontrollen, och våga ta besluten i vårt liv.

Motsatsen är om vi inte kan påverka sakerna i vårt liv, vilket kan leda till en svagare självkänsla. Om exempelvis ska vi inte bry oss så mycket om andras åsikter eftersom vi inte kan kontrollera vad andra säger eller gör. Vi bör endast fokusera på att vara den bästa versionen av oss själva.

Hur kan man utveckla en bättre självkänsla?

Det finns flera saker som man kan göra för att utveckla en bättre självkänsla. Det är exempelvis viktigt att man umgås med människor som vill ens bästa, att man vågar ta egna beslut och att man tillåter sig själv att känna sig nöjd.

För att ha en bra självkänsla behöver vi umgås med människor som vi känner oss trygga med och som vill vårt bästa. Det gör att vi vågar vara oss själva, och om andra bryr sig om dig kommer du också själv känna dig som värdefull.

Det är viktigt att du också är modig och tar kontrollen över ditt liv. Samt tillåter dig själv att känna sig nöjd. Genom att ha självtillit och lita på dina beslut och inse att allt inte kan vara perfekt kan det också leda till en bättre självkänsla.

Vad orsakar låg självkänsla?

När man pratar om hur man kan utveckla en bättre självkänsla är det viktigt att även prata om vad som kan orsaka en låg självkänsla.

Det finns flera saker som kan orsaka en låg självkänsla, såsom om man blivit retad, eller får mycket negativ kritik, eller att man känner sig till hånad kan alla leda till en dålig självkänsla.

På grund av detta inser du säkert också vikten av att umgås med vänner som vill ditt bästa och se dig lyckas. Det kommer att leda till en bättre självtillit och självkänsla.

självförtroende

Vad är självförtroende?

Självförtroende handlar om hur man presterar och att man har tillit till sina egna förmågor. När vi har ett starkt självförtroende så kommer vi förtroendet att vi kan klara olika utmaningar och uppgifter.

När vi klarar uppgifter brukar det även leda till att vårt självförtroende växer sig starkare eftersom vi får bekräftelsen att vi är duktiga på det vi gör. Det är också en stor anledning till varför de som presterar bra vanligtvis fortsätter att prestera bra.

Beroende på vilken utmaning vi står inför så kan självsäkerheten variera. Om vi vet att vi exempelvis är duktiga på att spela golf kommer vi ha stort självförtroende. Medan om aldrig spelat tidigare kommer vi ha en mindre självförtroende.

Hur kan man utveckla ett bättre självförtroende?

Det finns flera saker som man kan göra för för att bygga en bättre självförtroende och öka självsäkerheten i sina egna frågor. Det kan vara fördelaktigt att sätta mål och sen arbeta mot att uppnå dem, samt att bredda sina kunskaper.

För att ha ett bra självförtroende när man testar något nytt är det också viktigt att inse att ingen kommer vara bra från början. Det krävs alltid övning för att bli bra på något, så det är viktigt att man inser att man inte kommer vara bra som nybörjare. Det är en del i processen.

Det finns en del forskning som tyder på att ens kroppshållning kan ha en påverkan på självförtroendet. För att få en bättre självförtroende kan därför även vara bra att tänka på sin hållning och att sträcka på sig.

Vad orsakar lågt självförtroende?

När man har dåligt självförtroende kan man vara rädd för att misslyckas, och man jämför sig själv med andra och tänker att du själv är sämre än dem.

Det finns flera saker som kan orsaka ett dåligt självförtroende. Det kan exempelvis bero på att man fått mycket dålig negativ kritik eller att man blivit retad för att man är dålig på något. Det kan i sin tur leda till att man är rädd för att göra fel och ett sämre självförtroende.

Samspelet mellan självkänsla och självförtroende

Självkänsla och självförtroende hänger vanligtvis ihop. När vi känner att vi värdefulla precis som vi är, och har en bra självkänsla, tenderar vi att ha bättre självförtroende i våra förmågor.

Det kan däremot vara fallet att vi kan ha starkt självförtroende samtidigt som vi har en svag självkänsla. Vi litar på att vi kan prestera, samtidigt som vi har svårt att känna att vi duger, vilket exempelvis kan bero på att man blir retad eller hånad.

I många fall brukar en bra självkänsla medföra ett bättre självförtroende. När vi känner att vi är värdefulla precis som vi är, så har vi ofta en öppenhet att prova nya saker vilket leder till att vi utvecklar ett bättre självförtroende med tiden.

Man kan också säga att en person med god självkänsla och gott självförtroende drivs mer av inre faktorer. Medan om de skulle vara sämre så styrs det mer av yttre faktorer, och påverkas av vad andra förväntar sig av dig. Detta medför i sin tur att vi kan påverkas väldigt mycket av beröm såväl som kritik om man har dålig självkänsla eller självförtroende.

Det är viktigt att vi försöker utveckla både ett gott självförtroende såväl som en god självkänsla. Det kommer att vara fördelaktigt för vår personliga utveckling och vårt liv i sin helhet.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!