Mindset av Carol S. Dweck (sammanfattning)

Framgångspillret, August 31, 2021

I boken "Mindset: The New Psychology of Success" tar Carol S. Dweck upp två olika tankesätt, growth mindset och fixed mindset, där hon argumenterar att vårt tankesätt och vår syn på olika händelser har en mycket stor påverkan om vi lyckas eller inte i livet.

Growth vs fixed mindset

Growth mindset är tron att våra förmågor alltid kan förbättras och viljan att lära och utmana sig, samt se misslyckanden som ett sätt att utvecklas. Personer med ett growth mindset har dessutom ofta en väldigt stark drivkraft och uthållighet i många delar av livet.

Till skillnad från growth mindset, så är fixed mindset i stället tron att förmågor är något man föds med, och antingen är man bra på något eller så är man inte det. Det kan handla om saker såsom "jag är inte bra på matte", vilket är något som du kanske hört något gång. Visst, du kanske inte är bra på matte just nu, men du KAN alltid bli bättre om du tränar.

Något som Dweck också tar upp i boken är att de som har ett fixed minset ofta tror att de har en viss intelligens och att det är allt, och då blir deras mål bara att se smart ut hela tiden och aldrig se dum ut.

Medan de med ett growth mindset istället inser att de kanske inte vet allting eller är bra på allt just nu vid detta tillfället, men att de samtidigt kan bli bättre - så de behöver inte heller skämmas eller försöka bevisa att de är smartare än vad de egentligen är.

Att ha inställning likt det i ett growth mindset har dessutom flera fördelar. En person med en growth mindset har i regel mindre stress, ångest och andra psykologiska problem.

Utveckla ett growth mindset

Vi bör alla försöka utveckla ett growth mindset, och det inser du säkert också själv, för att ha ett growth mindset är starkt kopplat till personlig utveckling. För att kunna förbättras behöver vi först ha tron att våra förmågor kan förbättras.

Vi måste också ta bort vår inre röst som säger "jag kan inte göra det där" och byta ut den till "jag kan göra det där om jag övar tillräckligt".

Vi måste dessutom våga gå utanför vår komfortzon eftersom vi kommer behöva utmana oss själva om vi vill utveckla ett growth mindset. Dessutom måste vi börja acceptera misslyckande som en del i processen att lära oss, och se det som något positivt och ett sätt att lära oss.

Vårt tankesätt har en stor påverkan på våra liv och om vi kommer uppnå våra drömmar eller inte. Jag tycker att det finns mycket att lära från Carol S. Dweck's bok och jag kan starkt rekommendera dig att läsa den!

Vill du läsa fler boksammanfattningar, kolla in vår sida med boktips!


Lyssna på ljudböcker?

Största fördelen med ljudböcker är att du kan lyssna på dem samtidigt som du gör något annat. Skapa ett konto hos Nextory och börja lyssna du också. Just nu får du prova gratis i 14 dagar.