Vad är personlig utveckling? Hur kan man utveckla sig själv?

Framgångspillret, 20 mars 2022

Personlig utveckling är det som får dig att växa som individ och bli bättre för varje dag. Tänk dig att du skulle förbättra dig själv med något så lite som 1% varje dag, det skulle leda till att du skulle vara 37 gånger bättre om ett år.

Även om det kanske inte är fullt realistiskt så visar det på hur stora effekter små förbättringar kan skapa i våra liv. Om vi ständigt förbättrar och utvecklar oss själva så kommer vi ta oss väldigt långt i livet.

Vad är personlig utveckling?

Personlig utveckling definieras som, ”aktiviteter som förbättrar din medvetenhet, utvecklar dina talanger och potential, förbättrar livskvalitet och bidrar till att förverkliga drömmar och ambitioner.” Personlig utveckling handlar därmed om att utföra aktiviteter som utvecklar dina färdigheter och som bidrar till ett bättre liv.

Personlig utveckling kan även ses som en livslång process där vi tar positiva livsval och utför aktiviteter för att skapa en bättre framtid för oss själva. Dessa aktiviteter kan inrikta sig på olika delar av vårt liv såsom hälsa, finansiellt, karriär, spirituell och relationer.

Vi bör alla sträva efter att utveckla alla olika delar i vårt liv för att skapa en balans i vår personliga utveckling. Om vi endast fokuserar på helt på en kategori, såsom vår karriär, finns det är en risk att vi inte känner oss lyckliga eftersom vi upplever att vi inte har meningsfulla relationer.

Hur kan man utveckla sig själv?

Det bästa sättet att utveckla sig själv är genom att skapa små förbättringar varje dag som över tid kommer att ta dig dit som du vill komma. Detta kan du göra genom att bygga bra vanor och skapa beteendeförändringar.

En vana är en återkommande handling som man vanligtvis utför omedvetet och som "triggas" av en särskild miljö eller känsla. En vana består av tre delar; trigger, rutin och resultat. Trigger är det som sätter igång vanan och kan vara en lukt, en plats eller en känsla.

Rutinen är handlingen som du utför under vanan. Medan resultatet är det som du får ut från vanan och kan vara antingen positivt, neutralt eller negativt. Om resultatet är negativt från vanan brukar vi ofta kalla vanan för en ovana.

Vi bör bygga positiva vanor eftersom de är automatiserade aktiviteter som i längden kan leda till ett mycket positivt resultat. Exempel på bra vanor kan vara att träna kontinuerligt, äta en hälsosam kost och att spara månadsvis. I längden kan dessa vanorna ge en mycket positiv effekt på vår personliga utveckling.

Hur skapar man beteendeförändringar?

Beteendeförändringar är starkt kopplade till våra vanor och handlar till stor del om att skapa nya positiva vanor och att bryta vanor som missgynnar oss. Om vi vill skapa en beteendeförändring genom att bryta en ovana så behöver vi fokusera på det som triggar vanan, och helt eliminera triggern helt. Att identifiera triggern för en vana kan däremot vara svårt ibland eftersom en trigger kan många olika saker såom en plats, en lukt, en känsla och så vidare.

Vi bör också lägga ner energi på att bygga kraftfulla nyckelvanor. En nyckelvana är en aktivitet som startar en kedjeeffekt i vårt liv och kan påverka många andra delar av vårt liv positivt.

Ett exempel på en nyckelvana kan vara att träna dagligen. Träning har nämligen många fördelar och kan även leda till bättre sömn, förbättra ditt minne och öka dina energinivåer.

Vad vill du uppnå med din personliga utveckling?

Det är viktigt att vi funderar på vad vi vill uppnå med vår personliga utveckling, och att vi tar fram en plan för att kunna ta oss dit. Något som kan hjälpa oss med detta är att sätta upp mål som man kan arbete mot. Vi bör ha både kortsiktiga och långsiktiga mål eftersom de fyller olika syften i vår personliga utveckling.

De långsiktiga målen skapar en långsiktig vision vart vi vill vara om 10 år eller mer. Medan de kortsiktiga målen hjälper oss att uppnå våra långsiktiga mål och snabbare ger oss feedback på olika aktiviteter. Att vi snabbt ser resultatet från våra kortsiktiga mål kommer dessutom att leda till en ökad motivation, och skapa positiva känslor. Ett kortsiktigt mål kan sträcka sig från en dag till några veckor medan ett långsiktigt mål kan sträcka sig från månader till flera år.

För att underlätta vår målplanering så finns det också flera olika ramverk som man kan använda för att sätta mål, två av dessa är SMART och NÖHRA. Smarta mål bygger på fem principer; specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tids-relaterat.

Medan NÖHRA handlar mycket om att ta fram en plan till vart man vill ta sig, och identifiera olika hinder som man stöta på under vägen. NÖHRA kännetecknas av de fem principerna; Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter.

Hur vill du vara som person?

När vi funderar över vem vi vill bli och vara som person så finns det massor av bra frågor som man kan ställa sig själv för att få en bättre koll. Frågor som "vart vill jag vara om 5 år?" kan vara en bra början men du kan också ställa sig själv frågor i en såsom;

  1. Hur vill jag vara som person?
  2. Vilken livsstil vill jag ha?
  3. Vilka färdigheter vill jag lära mig?
  4. Vilka saker vill jag göra under mitt liv?
  5. Om inget var omöjligt, vad skulle jag göra?

Dessa frågor kan vara svåra och kan kräva mycket betänketid, men det är en bra övning som man kan göra regelbundet om man bryr sig om sin personlig utveckling. Ett tips är att exempelvis göra denna frågeövningen en gång per kvartal, eller två gånger per år.

I samband med att du gör övningen är också viktigt att du sätter upp mål och en handlingsplan för hur du skall uppnå allt du vill. Målsättning kan vara ett mycket effektivt verktyg i din personliga utveckling, och kan hjälpa dig med att formulering av den person som du vill bli.

Måste man utvecklas hela tiden?

Man behöver självklart inte utvecklas hela tiden, och hur man vill göra bestämmer man själv. En del människor drömmer om att bygga något framgångsrikt och då kommer utvecklingen däremot att ha en viktig roll.

Om man nöjer sig med sin nuvarande situation behöver man däremot inte utvecklas om man inte känner att man vill det. Däremot bör man inte glömma bort att personlig utveckling också kan vara en av nycklarna till välmående och har många andra fördelar.

Man bör däremot försöka bibehålla bra vanor för att man ska kunna leva ett långt och hälsosamt liv. Detta kan innebär att man försöker lära sig något nytt och träna varje dag för att hålla sin hjärna och kropp ung och fräsch.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!