5 tips för att sluta prokrastinera

Framgångspillret, March 15, 2021

Vi har säkert alla upplevt det, vi har någon gång vetat exakt vad vi borde göra men ibland kan det vara så svårt att sätta igång, och vi skjuter upp saker. Så hur slutar man prokrastinera och börjar göra flera av de sakerna som man borde göra?

Kom även ihåg att prokrastinering inte är samma sak som att vara lat, de förknippas ofta med varandra men de skiljer sig mycket. Skillnaden är att vi väljer att prokrastinera, vi gör ett aktivt val att göra något annat än att göra det som vi kanske borde, kanske väljer vi att städa i stället för att plugga till tentan. Medan lathet innebär inaktivitet och oviljan att agera.

Här kommer några tips!

1. Inse att du prokrastinerar

Första steget till att sluta prokrastinera är att inse att vi gör det. Om vi inte är medvetna vad vi gör kommer det nämligen vara svårt att kunna skapa en förändring. Några tydliga saker som kan vara tecken på att du prokrastinerar är att du fyller din dag med uppgifter som har en låg prioritet, du lämnar uppgifter på din ToDo-lista som egentligen är viktiga, eller att du exempelvis väntar till "rätt tillfälle" att börja med uppgiften.

2. Förstå varför du prokrastinerar

Anledningen till varför vi prokrastinerar kan vara många, men att förstå varför vi gör det är väldigt viktigt. Exempelvis kan dålig organisering leda till prokrastinering. Därför är det alltid viktigt att vi exempelvis prioriterar våra uppgifter på vår ToDo-lista så att vi har en tydlig plan vad vi skall göra och i vilken ordning. Ibland prokrastinerar vi också för att vi anser att uppgiften är så stor så att vi inte vet vad vi skall börja nånstans. Det bästa tipset då är att försöka dela upp uppgiften i mindre delar så att varje del blir enklare och lättare att förstå.

Perfektionister är också ofta prokrastinerare eftersom den ibland hellre undviker uppgifter som att de inte känner att de har tillräckligt med förmågor att genomföra.

3. Eliminera distraktioner

När vi skall göra något kan det finnas många olika distraktioner och det bästa är om vi kan eliminera så många av dessa som möjligt. För om vi är medvetna om att det alltid finns något roligare bakom hörnet eller i närheten kan det vara svårt att hålla uppe uppmärksamheten.

4. Belöningar för svåra uppgifter

Belöningar kan vara ett bra sätt att skapa ett mönster av goda vanor och underlätta för oss att genomföra lite svårare eller jobbiga uppgifter. När du skall genomföra en uppgift kan du innan planera en belöning som du kan använda som en morot för att genomföra arbetet. Belöningar kan vara ett bra sätt att sluta prokrastinera men det är viktigt att man sätter upp regler för sig själv så att man inte fuskar. För kom även ihåg att det bara är du som själv förlorar på det.

5. Skapa press

Vissa av oss arbetar bättre under press, och om detta stämmer för dig kanske det är något att testa. Du kan skapa press genom att tala om för någon vad du tänker genomföra för uppgift, när du tänker ha det klart osv. På så sätt kan du skapa motivation att faktiskt ta dig an uppgiften.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!