Därför ska du utvärdera och mäta dina mål

Framgångspillret, 16 maj 2021

Varje nytt år sätter många upp nyårslöften inför det nya året. Men redan i februari har många redan gett upp med sina mål. Varför är det så? Jag tror att en stor orsak till att folk väljer att ge upp är att de inte ser de resultat som de förväntat sig. Något som däremot kan göra processen lättare är att dokumentera och utvärdera alla små förbättringar som vi gör.

Det finns många fördelar med att mäta och dokumentera sina resultat och mål. Det kan öka motivationen, göra vägen mot dina mål enklare, och minska risken att du ger upp. Detta är även väldigt viktigt för långsiktiga mål som kan sträcka sig över månader eller år.

Varför skall man utvärdera och mäta resultat?

Det finns många anledning till varför du ska utvärdera och mäta dina resultat och mål. Det kan öka din motivation och minska risken att du ger upp som tidigare nämnt. Men det finns också andra fördelar.

Att utvärdera sina resultat och mål är ett sätt att identifiera hur vi kan förbättras ytterligare och kan hjälpa oss att nå våra långsiktiga mål. Genom att arbeta agilt och utvärdera alla våra delmål kan vi snabbt ändra på aktiviteter för att kunna uppnå våra långsiktiga mål.

Om vi dessutom utvärderar och dokumenterar våra resultat kan det också vara något väldigt roligt att se tillbaka på senare. Ibland kan det vara svårt att se vara framsteg dag för dag eftersom vi gör så små förbättringar.

Genom att se tillbaka på dina tidigare framsteg kan du enkelt se hur mycket du utvecklats. Detta kan både öka motivationen och ditt självförtroende att du kommer uppnå ditt mål.

Hur kan man mäta mål och prestationer?

För att kunna mäta ett mål eller en prestation så måste det vara mätbart. Däremot finns det många olika sätt som man kan sätta mätbara mål. Mätbara mål kan exempelvis baseras på någon typ av analytisk data, resultatmått eller intäkter.

När vi gör våra mål mätbara så måste vi hitta ett nyckelmått som vi kan användas oss av för att kvantifiera målet för att senare kunna mäta våra framgångar. Något som är viktigt för mätbara mål är att det skall vara tydligt att identifiera om målet har blivit uppnått eller inte.

Exempel: Gör målet mätbart

Säg att ditt mål är att bli mer vältränad. Då finns det mängder av mått som du kan använda dig av för att göra målet mätbart. Det beror dessutom mycket på vad du definierar som att vara vältränad. Är det att kunna lyfta 100kg i bänkpress eller att kunna springa en mil under en timma osv?

Om vi vill göra ett av våra mål mätbart är första steget att identifiera vilka parametrar vi ska mäta beroende på vad du anser dig behöva göra för att uppnå målet.

När det gäller att bli mer vältränad så finns det många saker som man kan mäta, såsom din vikt, kroppsfettprocent, hur mycket vikt du klarar i olika övningar, hur långt du kan springa, hur du mår efter ett hårt träningspass och så vidare. Försök att identifiera vad du själv anser är viktigt för dig, och välj mätbara parametrar utefter det.

Utvärderingsfrågor och mål

I många fall när man utvärderar en prestation eller ett mål kan det också vara bra att använda sig av flera utvärderingsfrågor.

Utvärderingsfrågor kan användas för att identifiera kommande hinder som du behöver överkomma för att nå ditt mål, identifiera vad du har lärt dig och behöver lära dig framöver, och hitta sätt som du kan förbättra processen. Nedan nämner jag några utvärderingsfrågor som man kan ställa sig själv när man utvärderar sina mål:

  • Finns det något som jag kan förbättra?
  • Vad har jag lärt mig än så länge?
  • Vilka nuvarande resurser har jag som kan hjälpa mig i nästa steg?
  • Vad behöver jag göra framöver för att nå mina mål?
  • Behöver jag omdefiniera mina långsiktiga mål på något sätt? I så fall hur?

Oavsett vilka mål du har så tror jag att det är viktigt att utvärdera och mäta sina framsteg på något sätt. Det är viktigt att visa sig själv att det vi gör faktiskt ger resultat även om de är små. Dessutom som det också kan vara ett effektivt sätt att upptäcka framtida hinder och hjälpa oss att identifiera vad vi behöver göra framöver för att nå våra mål.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!