Skillnaden mellan att tänka kortsiktigt och långsiktigt

Framgångspillret, 2 april 2021

Ibland känns det som vi människor väldigt lätt lockas till snabba belöningar, vi gör saker som får oss att må bra i nuet, men som missgynnar oss i det långa loppet. Det kan vara att äta den där jättegoda sista biten kladdkaka istället för att gå till gymmet eller att spendera den sista tusenlappen på lönen istället för att investera pengarna.

I längden så kommer ett kortsiktiga tänkandet att missgynna oss, medan ett långsiktigt tankesätt kommer att ge oss bättre förutsättningar i framtiden. Det är okej att ha ett kortsiktigt tänkande ibland, men om vi alltid väljer det som får oss att må bra i nuet kommer de ge negativa konsekvenser.

Vad innebär ett kortsiktigt tänkande?

Kortsiktigt tänkande innebär att vi gör saker som ger oss korta och snabba belöningar i nuet. För att beskriva effekten av kortsiktigt tänkande så finns det experiment som gjordes av Walter Mischel, vilket också är känt som the marshmallow experiment.

Experimentet gick ut på att man lade en marshmallow framför fyra- och femåringar och sa till dem att de hade två val. Antingen kunde de äta marshmallowen när de ville, eller så kunde de vänta tills personalen kom tillbaka och då skulle de få ytterligare en marshmallow.

Barnen fick välja mellan ett kortsiktigt tänkande med en snabb belöning, eller om de skulle vänta och därmed få en större belöning senare.

Det som var intressant med experimentet var att forskarna sedan följde dessa barnen senare i livet och då visade sig att de barnen som kunde vänta längre än genomsnittet hade bättre betyg och en mer hälsosam kroppsvikt. De människor som kunde bortse från den kortsiktiga belöningen i experimentet lyckades alltså bättre i livet.

Men varför har vi så ofta ett kortsiktigt tänkande om det sällan ger oss några långsiktiga fördelar? Anledning till detta är jag osäker på, men om jag skulle lägga fram en teori så hade det kunnat bero på hur vi tidigare levde som jägare och samlare.

Morgondagen var då inte någon garanti och vi möttes ständigt nya hot, och då fanns det troligtvis inte en lika stor poäng att tänka långsiktigt eller flera år in i framtiden. För det var inte säkert om vi skulle vara vid liv vid den tiden.

Världen ser däremot inte ut på detta sätt längre, och dessutom är medellivslängden idag otroligt mycket längre vilket gör att vi idag behöver ett annat tankesätt, idag lönar det sig att tänka långsiktigt.

Vad innebär ett långsiktigt tänkande?

Ett långsiktigt tankesätt innebär att man planerar för framtiden för att skapa bättre förutsättningar för sig själv, genom att ta hand om sin hälsa, sina relationer och sin ekonomi.

Det är viktigt att göra detta om man vill skapa sig ett bra liv för sig själv, och om man inte gör det blir det otroligt mycket svårare senare. Om man väljer att alltid tänka kortsiktigt så är chansen stor att man senare i livet blir den personen som klagar på allt. Exempelvis över den dåliga pensionen och sin dåliga hälsa.

En bra bok som förklarar detta är Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. I boken beskriver Daniel att vår hjärna har två olika system, system 1 som är snabbt och intuitivt och system 2 som är långsammare men mer rationellt.

System 1 är mer benäget att vilja gå efter kortsiktiga belöningar medan system 2 tänker mer långsiktigt och kan se flera steg fram i tiden. I många fall kan system 2 styra över system 1 men ibland orkar det inte till, vilket gör att vi nästan handlar automatiskt utan att överväga saken objektivt.

Vår hjärna är också lat, vilket i många fall gör att den kan vara mer riktad mot av vilja använda system 1 och ta ett mer impulsivt beslut, vilket kan ha både fördelar och nackdelar. I vissa fall kan system 1 vara otroligt viktigt för vår överlevnad.

Om en bil kommer körande mot dig finns det ingen tid att fundera över vad som är ett rationellt beslut, då är det bättre att beslutet tas av system 1, som snabbt och automatiskt gör att du hoppar urvägen från bilen. Men i många fall kan system 1 också vara en stor nackdel, exempelvis inom klimatfrågor, samhällsproblem eller inom ekonomi där vi oftast belönas av att tänka mer rationellt och långsiktigt.

Avslutningsvis

Det är väldigt viktigt att vara medveten om dessa två system och veta i vilka situationer som vi bör ta ett steg tillbaka för att kunna bedöma helheten i situationen. På så sätt kan vi ta ett mer rationellt beslut.

Vill du ha kortsiktiga vinster eller vill du sikta på en mer långsiktigt strategi, med tillväxt så väl som hållbarhet? Vad gör du idag för att skapa dig själv bättre förutsättningar i framtiden?Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!