Skillnaden mellan att tänka kortsiktigt och långsiktigt

Framgångspillret, April 2, 2021

Tänka kortsiktigt eller långsiktigt, vad gör du? Vi har ofta två val, att göra något som gör att vi mår bra i nuet eller valet som ger oss bättre förutsättningar i framtiden.

Ibland känns det som vi människor väldigt lätt lockas till snabba belöningar, vi gör saker som gör att vi mår bra i nuet, men som missgynnar oss i det långa loppet. Det kan vara att äta den där jättegoda sista biten kladdkaka eller att spendera den sista tusenlappen på lönen istället för att gå till gymmet eller spara och investera.

Kortsiktigt tänkande

Kortsiktigt tänkande innebär att vi gör saker som ger oss korta och snabbare belöningar i nuet. För att beskriva effekten av kortsiktigt tänkande så finns det experiment som gjordes av Walter Mischel, som också är känt som the marshmallow experiment. Experimentet gick ut på att man lade en marshmallow framför fyra och fem-åringar, och gav dem två olika val. Antingen kunde de äta marshmallowen när de ville eller så kunde de tills personalen kom tillbaka och då skulle de få ytterligare en marshmallow. Barnen fick alltså välja mellan kortsiktigt tänkande med en snabb belöning, eller om de skulle vänta och därmed också få en större belöning. Det som sedan var intressant var att forskarna sedan följde dessa barnen senare i livet och då visade sig att de barnen som kunde vänta längre i genomsnitt hade bättre betyg och en mer hälsosam kroppsvikt. Dessa människor kunde alltså bortse från den kortsiktiga belöningen för att i stället satsa på de långsiktiga belöningarna som kunde ge en bättre hälsa.

Men varför har vi kortsiktigt tänkande om det sällan ger några fördelar? Anledning av detta är jag osäker på men om jag skulle lägga fram en teori så kan det troligtvis gå till flera tusen år när vi levde som jägare och samlare. Eftersom morgondagen inte var något garanterad eftersom vi ständigt mötte nya hot, var det troligtvis inte en lika stor poäng att tänka flera år in i framtiden. För det var inte ens säkert om vi skulle vara vid liv då. Men någonting är säkert, världen ser inte ut på detta sätt längre, och dessutom är medellivslängden idag otroligt mycket större och detta kräver ett annat tankesätt.

Långsiktigt tänkande

Det behövs ett tankesätt där man planerar för framtiden för att skapa bättre förutsättningar för sig själv, genom att ta hand om sin hälsa, sina relationer och sin ekonomi. För om man inte gör detta kan jag garantera att det blir otroligt mycket svårare senare. Om man väljer att alltid tänka kortsiktigt så är chansen stor att man långt senare i livet blir den personen som klagar på den dåliga pensionen och över sin dåliga hälsa.

En bra bok som förklarar detta är Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. I boken beskriver Daniel att vår hjärna har två olika system, system 1 som är snabbt och intuitivt och system 2 som är långsammare men mer rationellt. System 1 är mer benäget att vilja gå efter kortsiktiga belöningar medan system 2 tänker mer långsiktigt och kan se flera steg framåt. I många fall kan system 2 styra över system 1 men ibland orkar det inte till, vilket gör att vi nästan handlar automatiskt utan att överväga saken objektivt, och exempelvis fråga oss själva om hur handlingen kommer påverka oss längre fram. Vår hjärna är också lat, vilket i många fall gör att den kan vara mer riktad mot av vilja använda system 1 och ta ett mer impulsivt beslut, vilket kan ha både fördelar och nackdelar. I vissa fall kan system 1 vara otroligt viktigt för vår överlevnad. Om en bil kommer körande mot dig finns det ingen tid att fundera över vad som är ett rationellt beslut, då är det bättre att detta beslutet tas av system 1, som snabbt och automatiskt gör att du hoppar urvägen från bilen. Men i många fall kan system 1 också vara en stor nackdel, exempelvis inom klimatfrågor, samhällsproblem eller inom ekonomi där vi oftast belönas av att tänka mer rationellt och långsiktigt.

Avslutningsvis

Jag anser att det är väldigt viktigt att vara medveten om dessa två system och veta i vilka situationer som vi bör ta ett steg tillbaka för att kunna bedömma helheten i situationen, och på så sätt kunna ta ett mer rationellt beslut. Vill du ha kortsiktiga vinster eller vill du sikta på en mer långsiktigt stratergi, tillväxt så väl som hållbarhet? Vad gör du idag för att skapa dig själv bättre förutsättningar i framtiden?

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!