Bör vi försöka bli experter inom ett område?

Framgångspillret, March 10, 2021

Ordet expert brukar vi förknippa med djup specialisering inom ett område. Ett exempel på detta hade kunnat vara Tiger Woods som fick sin första golfklubba redan när han var 7 månader, för att sedanefter vid 21 års ålder vara bäst i världen.

Men frågan är om detta verkligen är ideellt. Bör vi verkligen lägga all vår energi på en sak eller bör vi försöka sprida ut vår energi och tid i flera olika korgar, och följa principen att man inte skall lägga alla ägg i samma korg.

För att bli expert

Vi har alla hört talas om 10000-timmarsregeln, som tas upp i boken Outliers av författaren Malcolm Gladwell, och menar att det i genomsnitt tar 10000 timmar att kunna bemästra en färdighet till fullo. Denna värdigheten kan vara att spela golf, gitarr, schack eller någonting annat. Så om vi vill bli riktigt bra på något är det väl bara att välja ett område och ge järnet?

Skillnaden mellan en specialist och generalist

Många av dagens arbeten är riktade mot specialister, detta kan vara roller såsom läkare, lärare, revisor, och som ofta kräver mycket utbildning. Nackdelen med detta är att man ibland kan bli låst inom sin karriär om man satsar på någon av dessa roller. Många vet heller inte "vad de vill bli när de blir stora", vilket ofta gäller unga såväl som vuxna. Vi har alla ett flertal intressen som vi gillar och att då arbeta med en sak i hela livet kan kännas dödstråkigt. Ett alternativ till de traditionella specilistrollerna är att försöka bli något mer av en generalist som i stället har en mycket bredare kunskap men inte har ett lika stort djup. Fördelen med att ha en kunskap inom fler olika områden är dessutom att en generalist ofta kan kombinera dessa inom sin niche för att kunna skapa någoting nytt. Detta är också anledning till att generalister ofta hittas inom mer kreativa roller såsom konstnär, entreprenör eller tankeledare.

Exempel på generalister

Två typexempel på personer som man skulle kunna säga var eller är generalister i toppen är Leonardo da Vinci och Nathan Myhrvold. Om vi börjar med da Vinci så är säkert något du känner till. Leonardo var en framgångsrik målare, men något som du kanske inte visste var att han också var filosof, uppfinnare, fysiker, fysiolog, kemist, matematiker, arkitekt, diplomat och ingenjör. Han var alltså delaktig inom väldigt många olika områden. Nathan Myhrvold är idag 61 år och är medgrundare av Intellectual Ventures som idag har över 30000 patent. Han har också arbetat mycket tillsammans med Bill Gates för att exempelvis förbättra vaccinkylare och mjölkburkar till låginkomstmarknader i Afrika och Asien. Dessutom är han delaktig i ett projekt för att utveckla en ny typ av kärnreaktor och han har också skrivit flera framgångsrika kokböcker som vunnit priser såsom "årets kokbok".

Fördelarna med att vara en generalist

Vilka fördelar finns det att vara en generalist? Fördelarna med att vara en generalist, det vill säga en person som kan en del inom många områden är att en sådan person oftast har lätt att anpassa sig till förändringar, detta kan exempelvis vara i arbetslivet där man kommer ha lättare att byta yrke jämfört med en specialist, det finns alltså en större flexibilitet. En annan stor fördel med att vara generalist är att man även tenderar att ha lättare att se den stora helheten, vilket kan göra det lättare att komma på idéer och komma fram till kreativa lösningar. Nackdelen med att vara en generalist är däremot att man inte alltid har den där "djupa kunskapen" som en specialist har.

Fördelarna med att en specialist

Vilka är fördelarna med att vara en specialist? För det första så kan en specialist ofta tjäna mer eftersom de är så specificerade inom ett specifikt område, vilket kan göra dem väldigt efterfrågade. En annan positiv del är att specialister oftast blir ledare inom deras fält eftersom de är dem med den största kunskapen inom ett specifikt område. Nackdelen med att vara en specialist är däremot att du oftast blir väldigt låst i din karriär, samt att du som en specialist verkligen måste stå ut från den övriga folkmassan för att kunna konkurrera.

Skulle du säga att du är generalist eller en specialist?

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!