Kraftfulla vanor som kan förändra ditt liv

Framgångspillret, 2021 golggotmánnu 29

Kraftfulla vanor är vanor som påverkar många delar i våra liv och som ökar vår chans för att lyckas och uppnå framgång. En kraftfull vana kan vara liten eller stor men det som de alla har gemensamt är att det startar en positiv dominoeffekt som gör att allt faller på plats.

Varför har vi vanor?

Vanor är ett sätt för vår hjärna att spara energi och kraft genom att automatisera olika uppgifter. Vanor gör det lättare att utföra olika vanliga aktiviteter såsom att ta på oss kläderna, borsta tänderna och köra bilen.

En vana delas in i tre delar; trigger, rutin och resultat. Trigger är det som sätter igång vanan och kan vara en lukt, en plats eller en känsla. Rutinen är handlingen som du utför i vanan. Medan resultatet är det som du får ut från vanan och kan vara antingen positivt, neutralt eller negativt. Om resultatet är negativt från vanan brukar vi ofta kalla vanan för en ovana.

Vad är en nyckelvana?

En nyckelvana skiljer sig från en vanlig vana genom att den skapar en dominoeffekt i livet och påverkar många olika områden. Ett exempel på en nyckelvana kan vara daglig träning, vilket inte bara påverkar din fysik utan också andra områden. Träning har nämligen många fördelar och kan leda till bättre sömn, förbättra ditt minne och öka dina energinivåer m.m. Begreppet nyckelvana myntades först av Charles Duhigg i hans bok The Power of Habit.

En positiv nyckelvana är en kraftfull vana som skapar andra bra vanor, vilket kan ses som en positiv kedjeeffekt i ditt liv. Om vi tar träning som exempel så kan det leda till att du bestämmer dig för att ta hand om din kost mer, vilket också förändrar dina vanor relaterat till vad du äter.

Det finns många bra nyckelvanor som vi kan tillföra i vårt liv för att skapa en positiv dominoeffekt vilket gör att vi också lyckas inom andra områden i livet. Några exempel på effektiva nyckelvanor kommer vi att gå igenom senare.

En nyckelvana behöver däremot inte alltid vara positiv, utan det finns också nyckelvanor som är negativa och som skapar en negativ kedjeeffekt. Och dessa är riktigt hemska vanor. Negativ nyckelvanor kan ofta vara kopplat till ett beroende, och för att ge ett konkret exempel så kan du tänka dig en person som är alkoholberoende och dricker X antal öl varje dag.

Vanan är att dricka ölen, men vanan påverkar också andra delar av ditt liv negativt. Din fysiska hälsa, din mentala hälsa, dina relationer och din karriär är bara några exemplen på saker som också blir påverkade.

Varför bör man skapa bra nyckelvanor?

Vi bör skapa bra nyckelvanor på grund av den positiva kedjeeffekten som dessa vanorna kan ha i våra liv. De är kraftfulla vanor som kan skapa andra positiva vanor och hjälpa oss att lyckas i livet.

Förmodligen har du någon nyckelvana i ditt liv som influerar många delar av ditt liv. Några positiva nyckelvanor kan vara att träna kontinuerligt, laga mat hemma, ständigt lärande och att prioritera din sömn. Alla dessa vanorna influerar också andra områden i ditt liv.

Kanske undrar du hur laga mat hemma kan vara en nyckelvana? Jo, för det första så skapar det kontroll över vad du äter och när du äter. Det kan hjälpa dig att äta mer hälsosamt eftersom du väljer bort skräpmaten vilket har en positiv påverkan på din hälsa. Dessutom kommer det också spara pengar i plånboken vilket kan leda till att du får en bättre ekonomi.

Vilka nyckelvanor kan man skapa för att få en positiv kedjeeffekt i sitt liv?

  1. Träna dagligen. Träning har många fördelar och kan leda till bättre sömn, förbättra ditt minne och öka dina energinivåer.
  2. Laga mat hemma. Att laga mat hemma kan leda till att vi äter mer hälsosamt, påverka vår hälsa positivt och dessutom spara pengar i plånboken.
  3. Effektiv tidshantering. Att hantera vår tid på effektiv sätt kan leda till att vi blir mer produktiva och får mer saker gjort och får mer tid åt det som faktiskt spelar roll.
  4. Praktisera tacksamhet. Tacksamhet kan leda till att vi blir allmänt lyckligare och kan skapa ett lugn i vårt liv.
  5. Ständigt lärande. Vi kan lära oss otroligt mycket, det är bara vår fantasi som stoppar oss. Genom att ständigt lära oss kommer vi aldrig sluta utvecklas.
  6. Prioritera din sömn. Sömn är otroligt viktigt och kan leda till att vi äter mer hälsosamt, är piggare och får ett förbättrat minne.
  7. Meditera. Meditation har många fördelar och kan leda till att du blir lugnare och får en bättre uppfattning om din omgivning. Meditation har också visats sig minska stress och ångest.

Hur skapar man vanor för framgång?

Första steget för att skapa vanor för framgång är att identifiera vad som är framgång för dig. Vad är framgång för dig? Vad definierar du som ett lyckligt liv? Och vem behöver du bli för att komma dit?

Att bygga vanor för framgång handlar om just detta. Det handlar om att bygga vanor som i längden kommer att göra att du blir den personen du behöver bli för att nå dina mål och uppnå dina drömmar. Därför är det så otroligt viktigt att du funderar vad ett framgångsrikt liv är för dig. För om du inte vet det blir det mycket svårt att skapa framgångsrika vanor.

När du vet vilket liv du vill leva och skapa för dig själv kan du sedan arbeta dig bakåt för att ta reda på vad du behöver göra och bygga för att ta dig dit. Vill du vara vältränad? Fråga dig själv vad vältränad skulle innebära för dig. Hur många gånger behöver du träna per vecka och vilken kost behöver du äta? Bygg sedan vanor och system för att ta dig till ditt mål.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!