Eisenhowers princip - Få mer gjort och prioritera bättre!

Framgångspillret, 29 december 2021

Det kan vara svårt att veta vilka uppgifter som man ska utföra i vilken ordning, samtidigt som vi alla vill få mer saker gjort och optimera vår tid. En modell som kan hjälpa oss använda vår tid bättre än Eisenhowers matris.

Eisenhowermatrisen är ett verktyg som kan gör prioriteringen av uppgifter mer effektiv. Metoden bygger på att man placerar uppgifter inom olika kategorier, beroende på hur viktiga och brådskande de är. Genom att använda metoden kan vi bli mer effektiva och göra det lättare att veta i vilken ordning som vi ska utföra våra uppgifter.

Hur fungerar Eisenhowermatrisen?

Eisenhowers matris är uppbyggd av 2x2 två rutor där man sorterar sina uppgifter är hur viktiga och hur brådskande de är. Den första raden i rutnätet är viktig och den andra raden är inte viktigt. Kolumner säger om det är brådskande eller inte, där den först kolumnen står för brådskande och den andra för inte brådskande. Nedan kan du se en fullständig bild på hela matrisen.

eisenhowermatrisen

Den första kvadranten (den gröna) är uppgifter med högst prioritet och det är uppgifter som är brådskande och viktiga. Detta är alltså uppgifter som du ska göra först, och de ska vanligtvis bli klara idag eller imorgon. Ett exempel på en sådan uppgift hade kunnat vara att arbeta på en skrivuppgift som ska in lämnas in imorgon eller granska ett viktigt dokument för din chef.

Den andra kvadraten (den blåa) betyder att de ska schemalägg och detta är viktiga uppgifter, som inte är brådskande. Detta kan är ofta uppgifter som ska göras långt senare i framtiden såsom om en vecka eller en månad. Dessa aktiviter ska planeras in i din kalender.

Den tredje kvadraten (den gula) är uppgifter som inte är viktiga men som är brådskande. Detta kan vara uppgifter som att svara mail eller att ta ett telefonsamtal. Om möjligt så ska du delegera dessa uppgifterna till någon annan, som kan svara på saken bättre.

Den fjärde kvadraten (den röda) är uppgifter som varken är viktiga eller brådskande. Detta är uppgifter som du skall hålla dig borta ifrån och kan vara att kolla sociala medier, surfa runt på nätet utan anledning m.m. Dessa uppgifter är ofta en ursäkt för att inte göra de viktiga uppgifter i första och andra kvadranten. Försök därför att undvika dessa helt!

När ska du använda Eisenhowers matris?

Idag lever vi i ett samhälle där det är viktigt att vi använder vår tid på ett effektivt sätt för att skapa värde. Det är viktigt att vi möter våra utsatta deadlines och att vi levererar det som efterfrågas av oss. Detta är speciellt något som Eisenhowers matris kan hjälpa oss med, men vid vilket tillfälle ska man använda den som verktyg?

Det är allra bäst att börja använda Eisenhowers matris när du påbörjar ett nytt projekt. Du fyller då in alla de uppgifterna som behöver göras baserat på hur viktiga och brådskande de är. Du uppdaterar sedan matrisen längs vägens gång i takt med att uppgifter blir avklarade och nya uppgifter tillkommer.

Metoden är också användbar om du känner att du vanligtvis har svårt att hålla koll på alla dina uppgifter eller om du känner att du prioriterar dåligt. Eisenhowers matris skiljer sig från en vanlig “att-göra-lista” genom att du prioriterar uppgifterna, vilket kan hjälpa dig att utföra aktiviteterna i rätt ordning.

Fördelar och nackdelar med Eisenhowers matris

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda Eisenhowers matris. Att metoden används av en tidigare president visar att den kan vara effektiv på att prioritera din uppgifter. Men den har också sina brister.

Ibland kan det exempelvis vara svårt att delegera uppgifter för du kanske inte har någon att delegera uppgifter till. Detta kan exempelvis vara om du använder Eisenhowers metod när du studerar, eftersom du själv måste lägga ner allt arbete då.

Metoden tar inte heller hänsyn till hur komplicerade uppgifterna är och hur mycket ansträngning som krävs. Dessutom kan det vara svårt att veta hur man ska prioritera sina uppgifter baserat på hur viktiga de är.

Eisenhower matris kan däremot vara en väldigt effektiv metod för att prioritera sina uppgifter, vilket i sin tur leder till att du få fler viktiga saker gjorda. Det finns som sagt en anledning till varför Dwight D. Eisenhower brukade använda metoden.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!