Få mer gjort med Eisenhowers princip

Framgångspillret, May 10, 2021

Det kan ibland vara svårt att veta vilka uppgifter som man skall utföra i vilken ordning. Samtidigt vill vi alla få mer saker gjort och optimera vår tid.

Eisenhowermetoden handlar om att man alltid skall göra det viktigaste först.

Vem var Eisenhower?

Dwight D. Eisenhower var USA:s president åren 1953–1961 och överbefälhavare för de allierade i Europa under andra världskriget. Under sin tid som president var Dwight tvungen att fatta många tuffa beslut om vilken av de många uppgifterna han skulle fokusera på varje dag. Detta fick honom tillslut att uppfinna Eisenhower-principen, som idag kan hjälpa oss att prioritera genom brådskande och viktiga uppgifter.

Hur fungerar Eisenhowermatrisen?

Eisenhowermatrisen är uppbyggd av 2x2 rutor där man sorterar sina uppgifter efter hur viktiga och hur bråskande de är.

eisenhowermatrisen

Den första kvadranten (den gröna) är uppgifter med högst prioritet och det är uppgifter som är bråskande och viktiga. Detta är alltså uppgifter som du skall göra först, och helst idag eller imorgon. Ett exempel på en sådan uppgift hade kunnat vara att arbeta på en skrivuppgift som skall in eller granska ett viktigt dokument för din chef.

Den andra kvandranten (den blåa) är schemalägg och detta är viktiga uppgifter men som inte är bråskande. Detta kan exempelvis vara en uppgift som att gå till gymmet.

Den tredje kvandranten (den gula) är uppgifter som inte är viktiga men de är ändå bråskande. Detta kan vara uppgifter som att svara mail eller att ta ett telefonsamtal. Om möjligt är det bra om du kan delegera dessa uppgifter till någon annan. Säg exempelvis om någon ringer dig och frågar om någonting men du inte kan ge ett bra svar, försök att delegera uppgiften att förklara åt någon annan som kan saken bättre än dig.

Den fjärde kvandranten (den röda) innehåller uppgifter som varken är viktiga eller bråskande. Detta är i regel uppgifter som du skall hålla dig borta ifrån och kan vara något som att kolla dina sociala medier, surfa runt på nätet utan anledning osv. Dessa uppgifter kan man ofta ha som ursäkt för att inte kunna hantera viktiga uppgifter i första och andra kvadranten. Men försök att undvika dessa helt!

Har du använt dig av Eisenhowermatrisen tidigare?

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!