Sjuksköterskan som förändrade världen

Framgångspillret, March 7, 2021

Under Krimkriget blev Florence Nightingale en levande symbol för medmänskligheten när hon vårdade sårade brittiska soldater. Samtidigt som hon var en kompetent sjuksköterska, var hon också en mycket skicklig dataanalytiker och i den rollen drev hon en framgångsrik kampanj för att sjukhusen skulle förbättra vården med hjälp av statistik. Men vad är historian bakom Florence Nightingale?

Uppväxten

Florence Nightingale var den andre av två döttrar och döptes efter den staden hon föddes i under en förlängd smekmånad när hennes familj reste runt i Europa. Florence och hennes familj återvände sedan till England under året 1821 där hon sedan växte upp. Som barn var Florence ett mycket intellektuellt barn och hennes far tog en står del i hennes utbildning vilket inte var vanligt under den tiden. Hennes starka sida var matematiken och språket, och i unga år lärde hon sig bland annat att läsa såväl som skriva i franska, tyska, italienska, grekiska och latin.

Som en ung dam var hon heller inte nöjd med de traditionella kvinnliga rollerna som samhället förväntade av henne, utan hon föredrog i stället att läsa verken av de stora filosoferna och delta i politiska och sociala sammanhang tillsammans med sin far.

Resan påbörjas

I tjugoårsåldern har Florence Nightingale hittat sitt kall, hon skall vara den som minskar det mänskliga lidandet. Trots hennes familj försök att hindra henne för att ansöka till sjuksköterskutbildning, då de anser att sjuksköterskayrket är en olämplig aktivitet för en dam som henne som var förmögen och intellektuell. Efter flera konflikter skriver hon trots allt in sig på en kort utbildning i juli 1850, och hon forsätter därefter ta utbildningar de kommande åren. Under utbildningen lär hon sig de grundläggande omvårdnadskunskaper, vikten av patientobservation och värdet av god sjukhusorganisation. Något som kommer ligga grunden för hennes senare framgångar.

Året 1853 bestämmer sig Florence att bryta sig loss från hennes familj och hon börjar arbeta som en administratör för "Institution for Sick Gentlewomen in Distressed Circumstances". Här lyckas hon visa sina färdigheter genom att förbättra sjukvården, arbetsförhållandena och öka effektiviteten på sjukhuset. Hon fortsätter därefter att klättra i rankerna där hon börjar utbilda sjuksköterskor och även ger sig in i vårdpolitiken.

Krimkriget

I tidning London Times skrevs det om hur soldater behandlats på en ineffektiv medicinsk anläggning och att den mest grundläggande utrustningen inte fanns tillgängliga. De engelska soldaterna fortsatte att dö som flugor och det engelska folket krävde att situationen skulle förbättras.

Detta leder i sin tur till att Sidney Herbert, statssekreterare i krig för den brittiska regeringen, skriver till Nightingale och ber henne att leda en grupp av sjuksköterskor i kriget för att förbättra vården för soldaterna. Nightingale som också efterfrågat att få åka dit, tackar självklart ja och beger sig av mot Scutari tillsammans med 38 sjuksköterskor i oktober 1858. I början möter hon många motgångar hon tar inte emot väl av läkarna på lägret, men hon ger inte upp. Själv beskriver hon lägret som "the Kingdom of Hell".

För att kunna ta hand om soldaterna med rätt sorts utrustning, ber Nightingale om hjälp från folket genom London Times. Hon får in pengar och med de nya pengarna köper Nightingale utrustning och anlitar soldaters fruar för att hjälpa till med tvätten. Avdelningarna städades och grundläggande vård tillhandahölls av sjuksköterskorna. Nightingale etablerade dessutom flera vårdstandarder, för att minska risken för spridning av sjukdomar på lägret, hon ser även till att patienterna får grundläggande nödvändigheter som bad, rena kläder och tillräckligt med mat. I flera tidsskrifter beskrivs det också om hur Nightingale själv brukade vandra runt på avdelningarna på natten där hon gav patienterna stöd; vilket i sin tur gav henne titeln "The lady with the lamp" och hon blev den levande symbolen för medmänskligheten.

Senare efter kriget blev Florence också den första kvinnan att få "the Order of Merit" vilket är ett brittiskt pris som ges till dem som har gjort en framstående tjänst i de väpnade styrkorna, vetenskap, konst eller litteratur.

Idag

Idag kommer vi ihåg Florence Nightingale som den levande symbol hon blev för medmänskligheten när hon vårdade sårade brittiska soldater. Men också för det hon lyckades åstadkomma som dataanalytiker där hon drev en framgångsrik kampanj för att sjukhusen skulle förbättra vården med hjälp av statisk. Hon utvecklade bland annat Coxcomb-diagrammet som ett sätt att bedöma dödligheten och som används än idag. Idag anses hon dessutom vara den grundläggande filosofen för den moderna sjukvården.

Visste du vem Florence Nightingale var tidigare?

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!