Fixed & growth mindset – ändra mindset för att nå dina mål

Framgångspillret, 10 mars 2022

Sättet som vi tänker har en stor påverkan på våra liv. Hur vi ser om vår intelligens och våra talanger påverkar inte bara hur vi känner. Det påverkar också vad vi uppnår, oavsett om gäller att utveckla en nya vana eller om vi försöker lära oss en ny färdighet.

Skillnaden på growth och fixed minset

Ett growth mindset (tillväxt tänkande) innebär att du tror att din intelligens och dina talanger kan utvecklas med tiden. Medan ett fixed mindset (fast tankesätt) innebär att du tror att din intelligens är något som du inte kan påverka. Detta innebär också att om du har ett fast tankesätt och du inte är bra på något kanske du tror att du aldrig kommer att bli bra på det heller.

Dessa två begreppen, growth och fixed mindset myntades av psykologen Carol Dweck och hon var den första forskaren som studerade hur sättet vi ser på oss själva och våra förmågor påverkar vår utveckling och vår framgång i livet. Dr Dweck beskrev de två tankesätten enligt följande:

  • Ett fast tänkande: i detta tänkandet tror människor att deras intelligens är fast och statisk, och inte kan förbättras.
  • Ett tillväxttänkande: i detta tänkandet tror människor att intelligens och talanger kan förbättras genom ansträngning och lärande.

Vad är ett growth mindset?

Ett growth mindset eller ett tillväxt tankesätt (på svenska) innebär att man ser intelligens och talang som egenskaper som kan utvecklas över tid. En person med ett growth mindset tror att man kan utveckla sina förmågor och bli bättre på det man tränar och övar på.

Detta betyder däremot inte att alla människor med ett tillväxttänkande tror att de kan bli nästa Einstein eller Feynman, för det finns alltid en maxgräns till vad vi kan bli eller uppnå. Men vi kan oftast göra väldigt mycket mer än vad vi själva tror att vi klarar av.

En person med ett tillväxttänkande är dessutom medveten om att motgångar och misslyckanden är en nödvändig del av inlärningsprocessen. Det är okej att göra misstag, och det är något vi kommer att göra när vi försöker lära oss något nytt.

Vi skall endast se misslyckanden som tillfälliga och något som vi kommer klara av senare i inlärningsprocessen. Motgångar och misslyckanden är dessutom något som vi kan dra lärdomar från i många fall. Detta kan göra att vi presterar ännu bättre nästa gång vi försöker.

Vad är ett fixed minset?

Personer med ett fixed minset (fast tankesätt) tror att saker såsom talang och intelligens är fast, det vill säga att de tror att de är föddes med den intelligens och talanger som de har och att det inte är något som de kan påverka. De anser att det inte finns någon ide med att försöka bli bättre eftersom vi föds med den intelligens och talang som vi har.

Detta gör i sin tur att en person med ett fask tankesätt undviker utmaningar i livet, och har mycket lätt för att ge upp om personen börjar möta motgångar. Detta beror till stor del att en person med ett fast tänkande inte ser intelligens och talang som något du utvecklar - det är något du "är", så varför skall du försöka om du inte kan förbättras?

Om vi funderar så kan man snabbt inse att ett fast tankesätt kan ha en negativ påverkan på vårt liv ur flera aspekter. Ett fast tankesätt sätter många käppar i hjulet på vår personliga utveckling. Vi bör därför försöka utveckla ett growth mindset, men hur kan man ändra sitt mindset?

Hur utvecklar man ett growth mindset?

Vi bör försöka utveckla ett tillväxttänkande eftersom det kommer gynna vår personliga utveckling, men hur utvecklar man egentligen ett tillväxttänkande och förändrar sitt nuvarande mindset?

1. Inse att du kan förbättra dig själv

Första steget är att du måste inse att du kan förbättra dig själv. Vi måste inse att våra hjärnor är byggda för att växa och lära oss. Genom att utmana dig själv med nya upplevelser kan du bilda eller stärka neurala kopplingar, vilket i sin tur gör att du lär dig.

Olika aktiviteter kan ta olika lång tid att bemästra, beroende på aktivitetens svårighet. Det är viktigt att påminna sig själv om det. Att lära sig något nytt eller att förbättra en förmåga kan ta tid, så ge inte upp. Ett bra sätt när man försöker utveckla en förmåga är dessutom att mäta sina resultat eftersom det kan motivera dig att fortsätta när du ser att du blivit bättre.

2. Ta bort den negativa rösten

Många med ett fast tankesätt har en negativ röst som intalar de själv att de inte kan göra olika saker. Det är en röst som du behöver ersätta med en mer positiv om du ska kunna utveckla ett tillväxttänkande.

Att ersätta den negativa rösten kan handla om att vänta negativa tankar såsom "jag kan inte göra det här", till "jag kan göra det här om jag fortsätter att öva".

Om du intalat dig själva saker som detta kan det ta tid att utveckla, och det kan dessutom vara kopplat till din självkänsla och självförtroende. Det är viktigt att vi försöker och gör vårt bästa, var modig och våga mer, samt utveckla en öppenhet att prova nya saker.

3. Våga ta dig ut från komfortzonen

Du måste utmana dig själv och våga ta oss ut från komfortzonen, eftersom det är en viktig del i att utveckla ett growth mindset.

Du behöver inse att det är okej att du ännu inte kan allting och fortfarande ha en positiv inställning. Det kan också leda till att du utvecklar ett bättre självförtroende i dina förmågor.

Det är även bra om du kan se misslyckanden och den första förvirring som en del av inlärningsprocessen. Det är naturligt att misslyckas och det är något som vi alla gör när vi försöker lära oss något nytt.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!