Är du en optimist eller pessimist?

Framgångspillret, 13 april 2022

Den kanske vanligaste frågeställningen för att illustrerar optimism vs. pessimism är med frågan, betraktar du ett vattenglas som till hälften är fyllt, som halvfullt eller halvtomt?

En optimist tenderar betrakta glaset som halvfullt medan pessimisten tenderar att betrakta glaset som halvtomt. Även om det inte behöver stämma för alla, visar detta på att man kan dela in människor i två kategorier beroende på ens tankesätt. Det finns både pessimister och optimister.

Vad är skillnaden på pessimist och optimist?

Den största skillnaden mellan en pessimist och en optimist är synen på framtiden. Optimister ser positivt på framtiden och anser att saker tenderar att bli bättre. Medan pessimister brukar vara mer oroliga för framtiden och anse att det var bättre förr.

Samtidigt kan en person vara optimistisk eller pessimistisk över en viss situation. Exempelvis kan man vara optimistisk om sina chanser att få ett viss jobb, eftersom man presterade bra på intervjun. Detta går att skilja från en person som är allmänt optimistisk, som en del av deras personlighet.

Att vara allmänt optimistisk handlar om att alltid på den ljusa sidan och förväntar sig att saker ska utspela sig på att fördelaktigt och positivt sätt i framtiden.

Om man jämfört detta med en person som är allmänt pessimistisk så är en sådan person istället mer negativ inställd till framtiden. En pessimistisk tenderar exempelvis att ta mindre risker och ta mer på försiktighetsåtgärder för att slippa att bli besviken.

Är du en optimist eller pessimist?

Ingen person är helt optimistisk eller pessimistisk, ens synsätt kan bero mycket på den nuvarande situationen. Om man har ett stort självförtroende och tillit till sina egna förmågor tenderar man exempelvis att vara mer optimistisk.

Samtidigt tenderar många att vara mer optimistiska eller pessimistiska om man ser allt på sin helhet.

Förmodligen vet du redan om du är optimist eller pessimist, men ett enkelt sätt att annars ta reda på det är att fundera på hur du ser på framtiden.

Är det bäst att vara en pessimist eller optimist?

Generellt sätt så är det bättre att vara optimist och forskning visar att optimister i genomsnitt når större framgångar i livet. De har bättre hälsa och de har en större chans att lyckas i sin karriär. Samtidigt finns det även vissa nackdelar med att vara för optimistiskt.

En person som är för optimistiskt kan ha alldeles för stor tilltro till sina förmågor, vilket exempelvis kan leda till att personen tar för stora risker. Det kan jämföras med pessimisten som är mer försiktig med att ta risker när den planerar för framtiden.

Balansen är därför viktig och det är varken bra att vara alldeles för optimistisk eller pessimistisk. Samtidigt finns det mycket som tyder på att det bästa är att vara mer optimistisk än pessimistisk. Om man vill uppnå framgångar i livet kommer man behöva ta en viss risk.

Kan man välja att vara optimist eller pessimist?

Ibland hör man påståenden som “du behöver vara mer positiv” eller “nu är du lite väl pessimistisk”, men kan man verkligen välja att vara mer optimistisk?

Även om man till viss del kan styra över sitt tankesätt så finns det även en del studier som tyder på att vissa människor har en tendens att vara mer optimistiska eller pessimistiska.

Forskning visar att personer med en eller 2 kopior av OXTR-genen med en A-allel på en viss plats tenderar vara mer negativa än de människor med 2 kopior av G-allelen. Dina gener kan därmed också ha en påverkan på det sätt att tänka.

Vad kan man göra för att förändra sitt tankesätt?

Även om det finns saker som tyder på att om man är optimist eller pessimist kan bero på sina gener, finns det fortfarande mycket som man kan göra för att förändra sitt tankesätt.

En del verkar däremot tro att det bara är att slå på en knapp och så är man helt enkelt positivt, men riktigt så enkelt är det inte.

Omge dig själv med positiva människor

Positivitet och optimism smittar av sig och om du själv vill bli mer optimistisk är det därför bra att omge sig med andra optimistiska människor.

Identifiera på vilka människor i din omgivning som är mest positiva och negativa. Försök därefter att omge dig med de människor som är mer positiva, och undvik negativiteten.

Det finns ett talesätt som säger att man blir som de 5 personer som man umgås mest med, och det passar väldigt bra här.

Skriv ner saker du är tacksam för

När något negativt händer är det lätt att endast fokusera på det. Om din bil går sönder och du kommer försent till arbetet kanske du låter det påverka ditt sinne resten av dagen.

Samtidigt är det sällan som man faktiskt är tacksam för de vardagliga sakerna i livet, som att din bil faktiskt startar på morgonen. Vi tar så många bra saker för givet i vår vardag, och då är det lätt hänt att man endast ser det negativa när det inträffar.

Ibland är det bra att göra en medveten ansträngning och reflektera över allt som faktiskt går rätt under vår dag och vara tacksam för det lilla. Du kan exempelvis föra en tacksamhetsdagbok där du varje kväll skriver ner något bra som hände under dagen som du är tacksam över.

Utmana de negativa tankarna

För att kunna bli mer optimistisk är det viktigt att vi försöker utmana våra negativa tankar och tvivel. När vi ifrågasätter våra negativa tankar upptäcker vi vanligtvis att det inte är så dåligt som vi först trodde att det var.

När man utmanar sina pessimistiska tankar hjälper det ofta att skriva ner hur man tankar och ifrågasätta om tanken verkligen är sann. Vad finns det egentligen för bevis för att din tanke stämmer?Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!