Parkinsons lag - Därför slösar vi så mycket tid

Framgångspillret, 2 januari 2022

När vi arbetar med ett projekt eller en uppgift kan vi ha mycket tid på oss att slutföra det, ibland kan det vara veckor eller till och med månader. Om du skulle ha en sådan uppgift, när skulle du själv börja med uppgiften och när hade du planerat att vara klar?

I många fall är svaret på den frågan att när vi har mycket tid tillgängligt för en arbetsuppgift så kommer vi att lägga ner all den tillgängliga tiden på uppgiften som vi har. Detta är även den princip som kallas för Parkinsons lag.

Vad är Parkinsons lag?

Parkinsons lag menar att en arbetsuppgift kommer ta så mycket tid som finns tillgänglig för den att utföras. Säg att du har en skrivuppgift som skall vara klar tills på fredag. Då kommer uppgiften troligtvis att ta upp all tillgänglig tid som finns fram tills fredagen och du kommer vara klar då, och aldrig tidigare.

Parkinsons lag presenterades först av C. Northcote Parkinson i boken “Parkinson's Law and other Studies in Administration” året 1957. Förutom att Parkinson noterade att vi tenderar att ägna all tillgänglig tid åt en uppgift, menade han också att uppgiften upplevs mer komplicerad desto längre tid vi spenderar på den.

Anledningen till varför uppgiften känns mer komplicerad och svårare desto längre tid du spenderar på en den är att du lägger mer fokus på detaljerna. Om vi jämför detta med en situation när vi har bråttom, kommer vi istället att fokusera på det mest viktiga och vi kommer inte spilla tid.

Varför slösar vi så mycket tid?

Jag skulle säga att vi människor överlag är rätt så dåliga på att hantera vår tid på ett effektivt sätt. Mycket av tiden som vi har spenderar vi inte särskilt bra, och en stor anledning till detta beror på Parkinsons lag och att vi lägger mycket tid på oviktiga detaljer.

Att vi slösar mycket tid på oviktiga detaljer hade kunnat bero på att vi är perfektionister. Vi vill därför få allting så bra och perfekt som möjligt om det finns mer tid tillgänglig.

Om vi bortser från att vi slösar onödigt mycket tid på oviktiga detaljer så är det också många av oss som slösurfar på mobilen, slösar tid i tv-soffan eller deltar i möten som man egentligen inte borde delta i. Detta tror jag till stor del beror på att vi människor till grunden är lata och vill spara så mycket energi som möjligt, vilket har varit fördelaktigt ur ett evolutionärt perspektiv.

Hur kan vi spendera vår tid bättre? Jag tror att det finns flera metoder som man hade kunnat använda för att hantera sin tid bättre. Ett sätt är att se sin tid som pengar, och att du varje dag får 86400 sekunder som du måste investera. Jag tror också att vi kan använda vår tid bättre om vi är medvetna om fenomen såsom Parkinsons lag.

Hur kan man använda Parkinsons lag?

Det kan vara fördelaktigt att vara medveten om Parkinsons lag i flera situationer när vi arbetar med något, för arbete tenderar ofta att expandera för att fylla den tiden som vi avsätter. Om jag exempelvis skulle avsätta en hel dag för att skriva en uppsats, skulle den uppsatsen ta hela dagen.

Om jag däremot hade haft något annat planerat den dagen såsom att träffa kompisar eller träna så skulle uppgiften fortfarande bli klar på den dagen, och detta är trots att jag hade haft mindre tid. Och jag misstänker dessutom att kvalitén på de två uppgifterna skulle vara ungefär densamma.

Ett sätt som man använda sin tid bättre och dra nytta av Parkinsons lag är därför att ge sig en bestämd mängd med tid för att slutföra uppgiften. Du kan sedan testa dig själv för att se hur mycket tid du faktiskt behöver. En tidsplaneringsmetod som du hade kunnat använda för just detta är timeboxing, vilket är en metod där du allokerar ett fast tidsspann av tid för varje aktivitet i förväg.

Man kan också dra flera paralleller mellan Parkinsons lag och 80/20-regeln, som säger att 20% av det du gör ger 80% av ditt resultat. Detta är också anledningen till varför vi sällan behöver så mycket tid som vi själva tror för att slutföra en uppgift. Ofta spenderar vi tid på onödiga detaljer och mycket som vi gör hade kunnat gå otroligt mycket snabbare. Detta är också synd eftersom det innebär att vi väljer bort något annat.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!