Stress kan vara både bra och dåligt

Framgångspillret, 2022 guovvamánnu 6

Stress har fått en dålig klang i dagens samhälle och många ser stress som något negativt. Detta är däremot inte hela sanning och det finns flera positiva fördelar med stress. Stress är en naturlig reaktion från kroppen som historiskt har varit mycket viktig för vår överlevnad.

Idag behöver vi däremot inte stressen lika mycket för vår överlevnad, men istället hjälper stressen oss att prestera bättre i svåra situationer. Det är först när stressen blir långvarig eller om vi är maktlösa från det som orsakar stressen som det kan leda till problem.

Vad är stress?

Stress är kroppens sätt att reagera på händelser och krav från sin omgivning. Stress ger kroppen extra kraft och energi i situationer när det behövs, såsom när du behöver prestera på topp under en tävling eller en arbetsintervju.

När vi upplever stress finns det flera stresshormoner som är närvarande. Det finns tre olika stresshormoner; kortisol, noradrenalin och adrenalin.

När stresshormonerna utsöndras från binjuren skickas de ut i blodet och konsekvenserna blir att vi känner oss mer vakna och får mängder av energi. Det gör kroppen förberedd för att hantera en pressad situation såsom kamp eller flykt.

Kortisol

Kortisol har en viktig del i energiförsörjningen, och vid stress gör kortisolet så att nivåerna av kolhydrater, proteiner och fetter i blodet hålls på bra nivåer för att kunna ge maximal energi till muskler och hjärtat. Kortisol påverkar dessutom immunförsvaret och hämmar inflammationer.

Förutom att vara ett stresshormon spelar kortisol också en stor roll i att reglera vår dygnsrytm. De naturliga kortisolnivåerna är som högst på morgonen när vi vaknar, vilket gör det lättare för oss att ta oss upp från sängen.

Låga kortisolnivåer är ofta förknippade med trötthet, sömnstörningar, yrsel, mild depressioner och inflammationer.

Adrenalin

Adrenalin hjälper kroppen att agera snabbare vilket kan vara livsviktigt i många stressade situationer. Om du går över vägen och en bil snabbt kommer mot dig i hög hastighet kan adrenalinet bokstavligen rädda ditt liv. Adrenalinet får dig att agera snabbt och hoppa undan från bilen.

När din kropp utsöndrar adrenalin får det ditt hjärta att slå snabbare, dina luftvägar slappnar av för att tillgodose musklerna med syre, din hjärna arbetare snabbare och pupillerna blir större för att släppa in mer ljus.

Noradrenalin

Noradrenalin är förstadiet till adrenalin, och i din kropp görs noradrenalinet om till adrenalin. Noradrenalin har däremot också andra effekter som liknar adrenalinet, såsom att det ökar blodsockret och får ditt hjärta att slå snabbare.

Vad orsaker stress?

Sådant som orsaker stress kallas för stressorer och kan vara fysiska, sociala eller psykiska. Fysiska stressorer är saker såsom smärta, kyla, buller, virus eller droger.

Sociala stressfaktorer är sådant som handlar om sociala sammanhang såsom att bestå i arbetslöshet, giftermål eller mobbing.

Psykiska stressorer är sådant som har med vårat inre att göra såsom att vi har höga prestationskrav på oss själva, eller ett dåligt självförtroende.

Stressorer kan också vara kortvariga eller mer långvariga. Om du missar bussen till arbetet kommer din kropp utsöndra stresshormoner, men det kommer vara en kortvarig stress. Medan stress såsom från en skilsmässa eller från arbetet kan pågå under en längre tidsperiod.

Stress kan även orsakas av kroniska faktorer, vilket påverkar personen under en lång tidsperiod. Detta kan kopplas till din personlighet, kultur eller bakgrund. Även om de kallas för kroniska stressfaktorer så är det fortfarande något som du kan påverka.

Att känna att vi har kontrollen över det orsakar stressen är en väldigt viktig del av hälsosam stress. Det är först när vi känner oss maktlösa av det som orsakar stressen som det kan leda till problem i många fall.

Skillnaden på långvarig och kortvarig stress

Det är en stor skillnad mellan stress och stress. Kortvarig stress har många positiva effekter och hjälper oss att prestera bättre. Långvarig stress har däremot negativa effekter och kan leda till utbrändhet eller utmattningssyndrom.

Den kortvariga stressen är något som vi behöver för att kunna prestera bra och leder till ett bättre immunförsvar. Faktum är att ingen stress alls också har flera negativa effekter, och förutom att leda till tråkighet kan det ha en negativ påverkan på din fysiska hälsa, mental hälsa och sömn.

Vi behöver därför den kortvariga stressen för att kunna leva ett bra och hälsosamt liv. Ett exempel på bra stress är när du utmanar dig själv genom att gå utanför din komfortzon. Att gå utanför vår komfortzon är en bra typ av stress som också leder till att utvecklar dig själv.

Stress under en lång tidsperiod kan däremot ha många negativa effekter, vilket många redan känner till. Långvarig stress kan leda till utbrändhet eller utmattningssyndrom. Andra typiska negativa konsekvenser från långvarig stress är en dålig mage, påverkad sömn, hudutslag och ökad risk för metabolt syndrom.

Vad kan man lära sig om detta?

Det är viktigt att vi förstår att stress varken är något fullt positivt eller negativt, utan stress är endast kroppens sätt att reagera på yttre faktorer. Vi behöver stressen för att överleva och utan våra stresshormoner hade vi haft svårt att fokusera eller ta oss upp från sängen. Stress är livsviktig för att vi ska kunna leva ett bra och hälsosamt liv.

Samtidigt kan för mycket stress under en längre tidsperiod ge negativa konsekvenser, vilket många redan känner till. Därför är det otroligt viktigt att det finns en balans i stressen du utsätts för. Man bör också skilja mycket mellan stressen som du kan kontrollera och den du inte kan kontrollera.

Stressen som du inte kan kontrollera är framförallt den som kan leda till negativa konsekvenser längre fram. Detta är exempelvis stressen som du utsätts för om du har ett stressigt jobb, samtidigt som du varje dag behöver gå till jobbet.

Denna stressen kan jämföras med den stress som inträffar inför att du spela en fotbollsmatch, testar något nytt, eller bjuder ut en annan person på en dejt. Denna stressen är i regel positivt och kan leda till att du presterar bättre, ett högre välmående och ett bättre liv.

Skilj alltid på stress och stress och kom ihåg att stress varken är bra eller dåligt. Stress är endast kroppens sätt att reagera på olika händelser och krav från sin omgivning. Det som man kan säga antingen är bra eller dåligt är det som orsakar stressen.Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!