NFT, vad är det och hur fungerar det?

Framgångspillret, May 8, 2021

NFTs (non-fungible tokens) har blivit något som nästan alla snackar om under den senaste tiden. Men vad är egentligen NFTs och hur fungerar det?

För några veckor sedan kunde man läsa om hur ett videoklipp med basketspelare LeBron James såldes för mer än två miljoner kronor, och hur Jack Dorsey, medgrundaren till Twitter, sålt den första tweeten för mer än 25 miljoner kronor. Men hur kan dessa digitala objekt säljas för så mycket?

Det är allt en fråga om sällsynthet. De är inte utbytbara eftersom det bara finns ett objekt, vilket skapar själva värdet.

Vad är NFT?

En NFT (non-fungible token) är en kryptoasset som representerar något unikt, och ett samlarobjekt med hjälp av blockchain-teknik. En NFT kan representera allt från konst, musik, ett videoklipp med en berömd basketspelare m.m. Och det som ger en NFT sitt värde är framförallt att den har skapats av en berömd konstnär eller att den komponerats av en musiker i världsklass och så vidare. I grunden kan en NFT jämföras som en typ av digitalt eller virtuellt samlarkort.

För att validera ägande av ett digital samlarobjekt så används Ethereum-blockkedjan för att validera transaktioner. Vid en transaktionsprocess säkerställs den kryptografiska autentisering av varje digitalt samlarobjekt genom att tillhandahålla en digital signatur som används för att spåra NFT-ägandet.

När en transaktion av en NFT utförs så används blockkedjan, som är uppbyggd av speciella datorer som också kallas för 'miners'. Dessa datorer, eller 'miners', tävlar för att lösa komplexa matematiska problem som används för att validera transaktionen. Detta är också något som kallas för proof-of-work-principen, vilket är en dyr och tidskrävande process eftersom det kräver mycket omfattande beräkningar, men kan användas för att bevisa äktheten på transaktionen. Den dator eller miner som sedan är snabbast med att utföra de matematiska beräkningarna blir därefter belönad i form av virutella mynt.

NFT och hållbarhet

Denna typ av validering när en transaktion utförs kräver som sagt väldigt mycket beräkningskraft, vilket i sin tur driver upp elförbrukningen, och går emot mycket av det som kallas för hållbar datoranvändning eller 'sustainable computing'. Även om det är väldigt svårt att beräkna hur stora koldioxidutsläpp som NFT-industrin bidrar med, så har det fått många säljare och artiser att börja tänka två gånger. Däremot är NFT bara en liten del av den totala blockkedjan i stort. Den totala blockkedjan bidrar med mycket större koldioxidutsläpp.

Bara för att förstå hur mycket klodioxidutsläpp blockkedjan bidrar med så har bland annat Alex de Vries, en datavetare från Nederländska centralbanken beräknat att en bitcoin transaktion i genomsnitt bidrar med 300 kg koldioxid. Detta är extremt mycket för EN ENDA TRANSAKTION och kan jämföras att dra ditt Visa-kort omkring 750000 gånger. Om bitcoin skulle vara ett land skulle det dessutom ligga på omkring plats 38 av de länderna som konsumerade mest energi under ett år och ligga i linje med länder såsom Finland och Chile. För att sammanfatta det med ett citat från Bill Gates, ’It’s not a great climate thing..’.

Vad tror du om NFT, bitcoin och blockkedjan? Är det bara en nuvarande hype eller kommer det att ha en del i framtiden? Jag själv ser potentialen i det, men på grund av de stora utsläppen är jag förnuvarande skeptisk. Än så länge har jag avstått att investera i det.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!