Vad är stoicism? Stoicismens fyra dygder

Framgångspillret, June 9, 2021

Stoicism är en filosofisk inriktning som går tillbaka enda till antikens Grekland, och var under den tiden en mycket populär filosofi. Några av de dåtida stoikerna som du kanske hört talas om var Marcus Aurelius, Seneca och Epictetus.

Något som stoicismen väldigt starkt betonar är att vi inte kan kontrollera allt, men att vi alltid kan utveckla vårt tankesätt och styra över hur vi reagerar på olika händelser.

Vad är stoicismen?

Stoicismen är en filosofisk riktning som grundades omkring år 300 f.Kr. i antikens Grekland, och var en mycket populär filosofi under antiken. Namnet "stoicism" kommer från att stoikerna höll till i en stoa, vilket är sorts offentlig byggnad med en pelargång.

De antika stoikerna skrev och praktiserade inom många olika områden. Det var allt ifrån grammatik till fysik, men något som de ansåg att alla ämnesområden hade gemensamt var att de tjänade ett och samma syfte, nämligen att förändra människors sätt att leva.

Genom tiderna har stoicismen dessutom inspirerat och praktiserats av många stora ledare. Några av dessa är Bill Clinton, Theodore Roosevelt, JK Rowling, Tim Ferriss med flera.

Stoicismen kan däremot vara något för alla, oavsett vilket typ av liv vi lever. Något som stoicismen exempelvis betonar väldigt starkt är att vi inte kan kontrollera allt, men att vi alltid kan utveckla vårt tankesätt och styra över hur vi reagerar på olika händelser. Detta tankesätt hittas även inom stoicismens fyra dygder, mod, rättvisa, självkontroll och visdom.

Stoicismens fyra dygder

Stoicismen lyfter fram de fyra dygderna självkontroll, mod, rättvisa och visdom. Dygderna skall enligt stoikerna vara det enda goda och vi bör använda dem för att guida oss genom våra liv. De är viktiga för att ha ett hälsosamt själsliv och därmed också ett lyckligt liv.

1. Mod

Mod handlar om att kunna hantera känslan av rädslan när du står inför något utmanande. Det handlar om att göra saker som först kan verka skrämmande, men som samtidigt får oss att växa och gör livet mer meningsfullt när vi utför dem.

Det är också när vi är modiga och går utanför vår komfortzon som vi utvecklas som mest som individer och lära oss mer om oss själva, så det är något som vi alltid bör försöka göra mer av.

2. Självkontroll

Självkontroll handlar om att gör det rätta, i rätt mängd och på rätt sätt och är starkt relaterat till våra egna vanor. Våra vanor är en stor del av den personen vi är, och det är som man säger, "We are what we repeatedly do." Så ställ dig själv frågan, vem vill du vara, och bygg dina vanor efter det.

Om du vill vara lycklig, vara framgångsrik och så vidare behöver vi utveckla oss själva och skapa de vanorna som stämmer överens med den livsstil som vi vill leva.

3. Rättvisa

Rättvisa kanske är det allra viktigaste enligt stoicismen eftersom den påverkar alla andra dygder. Marcus Aurelius skall ha sagt att rättvisa är "källan till alla andra dygder." och stoiker har genom historien drivit och förespråkat rättvisa, ofta med stor personlig risk och stort mod, för att göra stora saker och försvara de människor och idéer som de älskade.

Rättvisa handlar om att kämpa för de tankar och idéer som spelar roll och att göra det som är rätt. Något som dessutom är väldigt viktigt är att en stoiker måste tro att en enskild individ kan göra skillnad.

4. Visdom

Men vad är egentligen att göra det rätta? Det är här som den sista och väsentliga dygden kommer in. Visdom, som handlar om att veta, lärandet och erfarenheten som krävs för att kunna navigera i världen. Visdom har alltid varit något som stoikerna har prisat väldigt högt. Zeno skall bland annat ha sagt att vi har två öron och en mun av en anledning, eftersom vi bör lyssna mer än vad vi talar.

Visdom handlar också om att alltid försöka vara en lärjunge och alltid ha ett öppet sinne för nya idéer och koncept. För det finns alltid saker som vi kan lära oss, och vi skall aldrig tro att vi vet allt, för den som tror att den vet allt kan aldrig lära sig något nytt.

Stoicismen handlar till stor del om att stäva efter utveckling och ta små steg varje dag som hjälper oss framåt, för att förbättra våra liv och vår omgivning. Och även om filosofin är mycket gammal så är den fortfarande väldigt aktuell och det finns det mycket som vi kan lära oss från den.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!