Vad är egentligen fitness?

Framgångspillret, July 24, 2021

Att gå och träna på gym har på senaste åren blivit väldigt mainstream. Många gör det för att ta hand om sin hälsa, bli starkare och bygga muskler. Samt för att kompensera för den övriga tiden som vi ofta är väldigt stillasittande. Många som tränar på gym skulle också säga att de tränar för fitness, men vad är egentligen fitness? Är det verkligen att träna på gymmet för att bli starkare och bygga muskler? Nej, jag skulle inte hävda det.

Fitness innefattas istället av ett spektrum av olika attribut eller förmågor såsom styrka, rörlighet, uthållighet och hastighet men också din kognitiva funktion. Fitness handlar nämligen inte bara om att kunna prestera fysiskt utan även att kunna prestera mentalt. Förutsatt att man själv inte är elitidrottare inom någon specifik sport så anser jag att man skall träna på alla dessa delarna för att uppnå en mångsidighet och kunna prestera sitt bästa inom flera områden. Det finns därför ingen mening med att bara fokusera på en av dem. men vad innebär egentligen de olika delarna inom fitness?

Styrka

Styrka är förmågan att kunna applicera kraft på sin omgivning, det kan handla om att förflytta ett objekt eller sig själv, att förstöra ett objekt eller att förhindra en rörelse. Styrka kan också brytas ner i flera delar såsom maxstyrka och explosivitet. Där maxstyrka är den maximala kraften som du kan applicera, medan explosivitet handlar om kunna applicera en kraft fort. Explosivitet kan exempelvis handla om att utforma kraftfulla slag eller vertikala hopp. För att styrkan också skall kunna vara användbar skall den också kunna appliceras i alla riktningar, inte bara vertikalt såsom en squat eller marklyft. Därför är det också viktigt att träna för horisontell styrka.

Rörlighet

Det finns två typer av rörlighet, aktiv och passiv rörlighet. Den aktiva rörligheten är hur rörlig du är med din egen muskelkraft, medan passiva rörligheten är hur rörlig du är med hjälp av ett yttre tryck, såsom när du gör olika stretchövningar. Genom att träna rörlighet kan du bli mer stabil och kontrollera dina rörelser på ett bättre sätt, vilket också minskar skaderisken.

Uthållighet

Uthållighet handlar om att kunna springa långa distanser men också att kunna bibehålla en kraft under en längre tid vilket du exempelvis gör när du bär något tung. Uthållighetsträning är bra utefter flera aspekter, bland annat ökar du din syreupptagningsförmåga och du kan förbättra din arbetsekonomi vilket innebär att du använder mindre energi vid samma belastning som tidigare.

Hastighet

Hastighet är förmågan att kunna röra sig snabbt från en punkt till en annan, och kan brytas ner i flera klasser, såsom rörelsehastighet, explosivitet och reaktionshastighet. Hastighet tränar vi för att kunna springa och röra oss snabbt när vi behöver det och detta kan bokstavligen rädda ditt liv.

Säg exempelvis att du är ute och går och en bil kommer körande mot rött ljus när du går över trottoaren, genom att då ha tränat reaktionshastighet och explosivitet kommer dina chanser att kunna undvika bilen öka enormt.

Kognitiv funktion

För att ha en bra fitness bör vi också träna vår kognitiva funktion, något som kanske många bortser ifrån. Trots att träna vårt sinne förmodligen skulle ha den största positiva effekten på vårt liv. Tänk dig exempelvis om du skulle vara mer fokuserad, snabbare ta beslut och kunna lösa problem mer kreativt. Detta är något som vi alla skulle ha stor nytta av, både i vårt arbetsliv och personligt. Därför anser jag också att kognitiv funktion är något som vi alla borde träna för. Några sätt för att träna vår kognitiva funktion är meditaiton, läsning, lära sig något nytt, använda sin icke-dominanta hand när man skriver och göra olika hjärnträningsspel.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!