Hur kan du använda 80/20-regeln i ditt liv

Framgångspillret, July 3, 2021

Den så kallade 80/20-regeln eller Paretos princip menar att 80% av det du presterar kommer från 20% av tiden du lägger ner. Om du använder regeln rätt kan du därmed frigöra tid och bli ännu mer effektiv genom att du fokuserar på det som skapar dig mest värde.

80/20-regeln togs fram av den italienska matematikern Vilfredo Pareto. Han menade att omkring 20 procent av orsakerna står för 80 procent av resultatet, vilket låter rätt underligt, men det har visats sig att regeln kan appliceras på många saker i livet.

Det finns exempelvis statistik som visar att du använder 20 procent av dina kläder 80 procent av tiden, och inom företag så står omkring 20 procent av produkterna för ungefär 80 procent av försäljningsvärdet. Det finns alltså ofta en obalans mellan det resultatet vi får och de resurserna eller tiden som vi sätter in.

Hur kan man använda regeln

Det bästa sättet att använda regeln är genom att analysera dina mål och dina uppgifter. Vad är det som ger dig de största resultaten och mest lycka? Genom att hitta denna typen av uppgifter kan vi skapa större resultat såväl som mer lycka i våra liv.

Vi bör lägger ner mest tid på det som ger oss mest, baserat på våra mål och värderingar och det är därför 80/20-regeln är så viktig. Vanligtvis finns det många saker som vi gör varje dag som vi kanske känner hjälper oss, men som kanske inte alltid ger så stora resultat jämfört med något annat om vi tar ett steg tillbaka och analyserar situationen.

80/20-regeln kan också vara till väldigt stor hjälp om vi har begränsade resurser eftersom det då blir extra viktigt hur vi agerar så att vi skapar de största resultaten. Vi måste fokusera på det som är viktigt för att kunna få ut det mesta av våra begränsade resurser.

Hur du kan sätta mål baserat på 80/20-regeln

Att sätta mål baserat på 80/20-regeln handlar mycket om att man fokuserar på de uppgifterna som kommer ge störst resultat i början så att man snabbare kan skapa mer värde. Processen kan se ut såhär:

  1. Identifiera det som måste göras för att du skall kunna nå ditt mål. Vad behöver du göra och vad är det som blockerar dig att göra de uppgifterna nu?
  2. Förtydliga målen. Förtydliga vad som behöver göras för att du skall nå ditt mål. Försök att eliminera de hinder som finns och fråga dig själv vad du behöver göra för att kunna skapa mest värde.
  3. Använd 80/20-regeln. Granska dina mål och de uppgifterna som du kommit fram till att du behöver göra för att nå målen. Vilka av uppgifterna kommer ge störst resultat? Det är dessa uppgifter som du skall lägga ditt fokus på i början. Fördelen att även börja med de uppgifter där du kommer ge resultat snabbt är också att de kan ge dig mycket motivation att fortsätta arbeta mot ditt mål.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!