Hur kan du använda 80/20-regeln i ditt liv

Framgångspillret, July 3, 2021

Den så kallade 80/20-regeln eller Paretos princip menar att 80% av resultatet kommer från 20% av tiden eller arbetet du lägger ner. Om du använder regeln rätt kan du därmed frigöra tid och bli mer effektiv genom att du fokuserar på det som skapar dig mest värde.

Paretos princip togs fram av den italienska matematikern Vilfredo Pareto, och kan beskrivas som en typ av matematisk fördelning, som säger att 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan. Inom matematisk statistik är paretoprincipen dessutom ett enkelt exempel på en potenslag.

Paretos princip hittas dessutom på flera ställen i vardagen. Exempelvis visar statistiken att du använder 20 procent av dina kläder 80 procent av tiden, och inom företag så står omkring 20 procent av produkterna för ungefär 80 procent av försäljningsvärdet.

Hur kan man använda regeln?

Bästa sättet att använda regeln är genom att analysera dina mål och dina uppgifter. Vad är det som ger dig de största resultaten och mest lycka? Genom att hitta denna typen av uppgifter kan vi skapa större resultat såväl som mer lycka i våra liv.

Vi bör lägger ner mest tid på det som ger oss mest, baserat på våra mål och värderingar och det är därför 80/20-regeln är så viktig. Vanligtvis finns det många saker som vi gör varje dag som vi kanske känner hjälper oss, men som kanske inte alltid ger så stora resultat jämfört med något annat. Och detta kan vara något som vi först ser när vi tar ett steg tillbaka och analyserar situationen.

80/20-regeln kan också vara till väldigt stor hjälp om vi har begränsade resurser eftersom det då blir extra viktigt hur vi sk agera för att skapa det största resultatet. För att kunna få ut det mesta av våra begränsade resurser, såsom vår tid, behöver vi fokusera på det viktigaste för att kunna skapa mest värde.

Hur du kan sätta mål baserat på 80/20-regeln?

Att sätta mål baserat på 80/20-regeln handlar om att man fokuserar på de uppgifterna som kommer ge störst resultat i början så att man snabbare kan skapa mer värde. Processen kan se ut såhär:

  1. Identifiera det som måste göras för att du skall kunna nå ditt mål. Vad behöver du göra och vad är det som blockerar dig att göra de uppgifterna nu?
  2. Förtydliga målen. Förtydliga vad som behöver göras för att du skall nå ditt mål. Försök att eliminera de hinder som finns och fråga dig själv vad du kan göra för att kunna skapa mest värde.
  3. Använd 80/20-regeln. Granska dina mål och de uppgifterna som du kommit fram till att du måste göra för att nå ditt mål. Vilka av uppgifterna kommer ge störst resultat? Det är dessa uppgifter som du skall lägga ditt fokus på i början. Fördelen med att börja med de uppgifter där du kommer få resultat snabbt är dessutom att de kan ge dig motivation att fortsätta arbeta mot ditt mål.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!