Vad är tillståndet flow inom psykologin?

Framgångspillret, 26 mars 2022

I psykologin beskrivs flow som det tillstånd som inträffar när en individ blir uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet, samtidigt som personen får en djupare känsla av kontroll.

Det finns fler fördelar med att arbeta i ett flow och bli uppslukad av en aktivitet. Det innebär vanligtvis att man presterar bättre, är mer kreativ och upplever att det man gör är givande.

Vad innebär flow?

Begreppet 'flow' myntades först av Mihály Csikszentmihalyi året 1975 efter att han ha studerat lek, kreativitet och konstnärers personligheter i flera år. Under sin forskning ville han förstå vad det är som gör att vissa aktiviteter gör oss mer motiverande än andra och varför vissa aktiviteter ger oss en större njutning.

Csikszentmihalyi är idag känd för för sitt arbete inom lycka och kreativitet och framför allt för begreppet flow. Han har skrivit flera böcker om ämnet såsom, Flow: The Psychology of Optimal Experience, där han introducerade begreppet flow.

När vi befinner oss i flow upplever vi ofta att vi förlorar känslan för både tid och rum. Vår hjärna blir koncentrerad av en enda sak och vi blir helt absorberade av det vi gör och vi tappar tidsuppfattningen.

I tillståndet flow är vi som mest produktiva och det känns som tiden bara flyger förbi. Om du funderar har du säkert någon gång upplevt flow, men hur kan man uppnå mer flow i vardagen?

Hur kan man uppnå ett tillstånd av flow?

Det finns flera olika faktorer som har betydelse för att vi ska kunna komma in i flow. De två faktorerna som verkar ha störst betydelse enligt Csikszentmihalyi är däremot den upplevda svårighetsgraden och vår färdighetsnivå.

För att uppnå flow måste vi känna oss motiverade att utföra aktiviteten och det måste finnas en balans mellan svårighetsgraden och färdighetsnivån. Uppgiften kan varken vara för lätt eller för svår, eftersom det då kan leda till ett tillstånd av tråkighet eller frustation och ångest.

tillståndet flow

Det finns även andra aktorer som spelar in för att vi ska kunna uppnå flow. Vi måste gilla det vi gör för att vi ska kunna komma in i flow och bli tillfredsställda. Vi måste dessutom få chansen att kunna koncentrera oss, vilket innebär att vi inte kan ha några störmoment.

Om vi kontinuerligt blir avbrutna kommer vi aldrig kunna komma in i flow. Det kommer hela tiden innebära att vi bli störda. Något som är viktigt för att komma in i flow är även att vi har kontrollen över det vi gör under aktiviteten.

Det är även lättare att komma in i flow när vi har tydliga och väldefinierade mål och att vi känner att vi gör framsteg mot dessa målen, vilket kan ge oss en känsla att vi har presterat. Vi måste få en direkt feedback av våra handlingar så att vi hela tiden har möjligheten att justera och korrigera det vi gör.

För att sammanställa vilka saker som krävs för att man skall kunna komma in i flow:

  1. det måste finnas en balans mellan svårighetsgrad och färdighetsnivå.
  2. du måste gilla det du gör.
  3. du måste få chansen att koncentrera dig.
  4. du måste känna att du har kontrollen över det du gör.
  5. du måste ha tydliga och väldefinierade mål.
  6. det måste finnas en direkt feedback i aktiviteten.

Vad är effekterna från flow?

Positiva effekter från flow är en större njutning och en känsla av uppfyllande. Människor i ett flow-tillstånd njuter mer av vad de gör. Uppgiften blir roligare det upplevs mer givande och uppfyllande.

När vi befinner oss i tillståndet flow kan det även öka den inre motivationen och vår kreativitet. Detta innebär att vi normalt sätt kan fortsätta med uppgiften under en relativt lång tid utan att vi upplever trötthet. Samtidigt kan flow även leda till ett ökat engagemang och en förbättrad prestationsförmåga.

I vissa fall har tillståndet flow potentialen att vara destruktivt. Csikszentmihalyis menar bland annat att flow-upplevelsen, precis som allting annat i världen, inte är något ensidigt gott.

Tillståndet flow kan kan leda till beroende och öka riskbeteendet. Ett tydligt exempel på detta är inom spelande och betting, vilket kan göra att människor spelar bort väldigt mycket pengar när de exempelvis spelar på internet-kasinon på grund av det ökade riskbeteendet.

Flow kan upplevas under alla sorters aktivitetet, bra såväl som dåliga, vilket kan vara bra att vara medveten om. Om du vill lära dig mer om Flow rekommenderar jag att läsa Csikszentmihalyi bok, 'Flow: The Psychology of Optimal Experience'



Du kanske också gillar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar om personlig utveckling, hälsa och ekonomisk frihet direkt i din inkorg!