Vad är flow inom psykologin?

Framgångspillret, June 1, 2021

I psykologin beskrivs flow som det tillstånd som inträffar när en individ blir uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet, samtidigt som personen får en djupare känsla av kontroll.

Begreppet 'flow' myntades först av Csikszentmihalyi året 1975 efter att han ha studerat lek, kreativitet och konstnärers personligheter i flera år. Under sin forskning ville han förstå vad det är som gör att vissa aktiviteter gör oss mer motiverande än andra och dessutom varför vissa av de kan ge oss mer njutning.

När vi befinner oss i flow upplever vi ofta att vi förlorar känslan för både tid och rum. Förmodligen har du någon gång upplevt detta. När vi uppnår flow blir vår hjärna koncentrerad på en enda sak, vi blir helt absorberade av det vi gör och vi tappar tidsuppfattningen.

Hur kan man uppnå flow?

Om vi vill uppnå flow är det viktigt att vi känner oss motiverade och att uppgiften vi utför inte är för lätt eller för svår. För om uppgiften är för lätt kan vi bli uttråkade, samtidigt som om uppgiften är för svår så kan vi bli frustrerade. Vi måste också gilla det vi gör för att vi skall kunna komma in i flow och bli tillfredsställda.

Vi måste också få chansen att kunna koncentrera oss, vilket innebär att vi inte kan ha några störmoment. Om vi blir avbrutna kontinuerligt kommer vi nämligen inte kunna komma in i flow. Dessutom måste vi känna att vi har kontrollen över det vi gör.

Något som också gör det lättare att komma in i flow är att vi har tydliga och väldefinierade mål och att vi känner att vi gör framsteg mot dessa målen vilket kan ge oss en känsla att vi har presterat.

Effekterna av flow

Positiva effekter från flow är en större njutning och en känsla av uppfyllande. Människor i ett flow-tillstånd njuter mer av vad de gör. Eftersom uppgiften blir roligare är det också mer troligt att människor tycker att det är givande och uppfyllande. Det kan dessutom öka den inre motivationen och öka vår kreativitet. Tillsist så kan det också leda till ett ökat engagemang och förbättra vår prestationsförmåga.

I vissa fall har däremot tillståndet flow potentialen att vara destruktivt. Csikszentmihalyis menar bland annat att flow-upplevelsen, precis som allting annat i världen, inte är något ensidigt gott. Vi vet bland annat att flow kan leda till beroende och öka riskbeteendet, såsom inom spelande och betting. Flow kan nämligen upplevas under alla sorters aktivitet, såväl bra som dåliga.

Om du vill lära dig mer om Flow rekommenderar jag att läsa Csikszentmihalyi bok, 'Flow: The Psychology of Optimal Experience'.

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig!